Σελίδες

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

Η κουάρτα γίνεται κουϊντέττο;


Όπως εδιερωτήθηκεν τζιαι ο Ζεπ στο Νέο "εγινήκαμεν πέντε οι αισιόδοξοι;" Με τες ευτζιές μου τζιαι στη συμπλήρωσην της "συμφωνικής" ορχήστρα για να κάμουμεν τζιαι κοσνέρτον!

Τες 12 του Μάρτη εδημοσιεύτηκεν η έκθεση του Μπάνκι (που αναρτήθειν ως παραθύριν δαμέ) που μεταξύ άλλων ελάλεν τζιαι τα ακόλουθα επιμελώς επιλεγμένα τζιαι γραμμένα στο πρώτον πρόσωπον αφού μιλά ο Μπάνκις (όπως λαλεί τζιαι ο Φούλλλληηηης «οι επιχρωματώσεις είναι δικές μου):

Σημείον 7: Υποστηρικτικά της διαδικασίας, αξιοποίησα τούν’ την περίοδο που την τελευταίαν έκθεσην ώστε η λύση του Κυπριακού να παραμείνει ψηλά στην ατζέντα των Η.Ε τζιαι τζιείνην περιφερειακών τζιαι διεθνών παραγόντων/ ηγετών. Τούτον εξελίχθηκεν ως κάτι ιδιαίτερα σημαντικόν αφού διάφορα θέματα της περιοχής εγινήκαν κατεπείγοντα (εν τούτα ούλλα που λαλεί συνέχειαν ο Λινός)

Σημείον 10: Οι δκυο εδιαβεβαιώσαν με στο Πράσινον Δεντρό τον Οκτώβρην του 2011 ότι πιστεύκουν πως μπόρουν να οριστικοποιήσουν συμφωνία . Με τούν’ τη διαβεβαίωση εκάλεσα τους πάλε στο Πράσινον Δεντρό το Γεννάρη του 2012. Πριν  τη συνάντησην έγραψα τους τες 6 του Γεννάρη πως εκατάλαβα ότι οι συνομιλίες εμπήκαν στην τελευταίαν τους φάσην τζιαι επανεξετάζουν τα βήματα εφαρμογής. Επαρότρυνά τους να ξιμπλοκκάρουν τα εναπομείναντα εμπόδια ώστε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στο Πράσινον Δεντρό ν’ αννοίξουν το δρόμο προς μιαν πολυμερή διάσκεψην τζιαι τελικά σε διευθέτησην. Οι δκυο επαναλάβαν τη δέσμευσήν τους για λύσην.... Παρόλον που οι συνομιλίες ήταν εντατικές επιτεύχθην περιορισμένη πρόοδος.

Σημείον 16: .......επιτεύχθην επιπρόσθετη πρόοδος προς την επίλυσην ζωτικής σημασίας θεμάτων ....

Σημείον 20: Οι δκυο πρέπει να κάμουν κινήσεις αποφασιστικής σημασίας για να δείξουν ότι η συμφωνία εν εφικτή

Σημείον 23: Η ώρα της συμφωνίας εν τωρά. Το εσωτερικόν, περιφερειακόν τζιαι διεθνές πλαίσιον αλλάζει συνέχειαν. Το σημμερινόν παραθύριν εν’ νναιν απεριόριστον τζιαι λλία πράματα υποδηλούν ότι το μέλλον εννά παρέχει ευνοϊκές συνθήκες για λύσην. Τα Η.Ε. παραμένουν πεποισμένα ότι αν η πολιτική βούληση «συνγκεντρωθεί» (ακα αν συνάξουν τον νουν τους) τζιαι στες δκυο μερκές, μπόρει να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση προς όφελος ούλλον των Κυπραίων. Εμπιστεύκουμαι πλήρως τες προσπάθειες του Ειδικού Αντιπροσώπου (με τον Αλέξην τζι’ ό,ποιος αντέξει!) τζιαι της ομάδας του για τούν’ το αποτέλεσμαν ( κε Ομήρου, κύριε Ομήρου! Coffee?  tea? me kourtounian kata protimisin?)

Με την έκθεσην του Μπάνκι εν τζιαι πολλό ασχολήθηκεν κανένας, αφού ούλλες οι προβλέψεις για επιδιαιτησίες τζιαι χρονοδιαγράμματα εδιαψευστήκαν πανηγυρικά. Ενομίσαν ότι οι προβλέ ψεις τζι’ οι χρησμοί εν παιγνίδι τζιαι γινήκαμου ούλλοι μάγοι τζιαι μελλοντολόγοι! Ουστττ!!!

Στο πασκαλινόν του μήνυμαν, ο Χριστόφκιας εφάνηκεν ασυνήθιστα αισιόδοξος εντάσσοντας εαυτώ στην κουάρταν της αισιοδοξίας ( Νέος, Ζεπ, Ταπαγούφης τζιαι υποφαινόμενη) τζιαι τίθεται επιτέλους μιαν τζι' έξω η επιλογή που υπάρχει: είτε ΔΔΟ είτε μια "ωραία", "ευρωπαϊκή" τζιαι "στη σωστή βάση" διχοτόμηση" επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος μας.

Τζιαι έρκεται σήμερα η ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στην Κων/ λη, Άννα Αντρέου να πει σήμερα ήνταμπου περιλαμβάνει το σχέδιο βου της Τουρκίας. Το σχέδιον βου εν τζιείνον στο οποίον αναφέρτηκεν η Μιλλιγιέτ (τζιαι φαίνεται Τα μακρά κοντάήρτασιν) για το άννοιμαν του Βαρωσιού τζι’ ούλλοι εν επήραν στα σοβαρά επειδή εδιεψευσέν τον την επόμενην ημέραν η Ζαμάν. Σύφμωνα με το σχέδιο βου, όπως λαλεί η ανταποκρίτρια αν μεν υπάρξει λύση ως την 1ην του Ιούλη

-          Εννά ανακοινωθεί αίτημαν αναγνώρισης

-          Εννά αννοίξει το Βαρώσιν τζιαι

-          Εννά ζητηθεί που που τη διεθνήν κοινότηταν η αναγνώριση της «ΤΔΒΚ» ως Τ/Κ κράτος. Τζιαι αν μεν έσιει αποτέλεσμαν τούτον, ως επόμενο βήμαν εννά έρτει η προσάρτηση.Ήνταμπου έχουμεν δαμέ:

1.       Έναν χρονικόν ορόσημον (είτε εν η 1η του Ιούλη είτε εν το 2012 γεννικόττερα)

2.       «Μετακίνηση» της δήλωσης του Χριστόφκια που «συγκρατημένην αισιοδοξίαν» όπως εσυνήθιζεν να λαλεί ως τωρά σε «αισιοδοξία και ελπίδα» (εν τζιαι συμβαίννει τούτον επειδή έφαεν πολλές φλαούνες τζιαι ετσούγκρισεν πολλά αβκά)

3.       Φορτσάτην Τουρκία τζιαι Έρογλου με ανακοινώσεις τζιαι διαψεύσεις για τα «επόμενα βήματα» που μπορεί να μεν αναφέρνουνται που τον Μπάνκι ή τον Αλέξην με τούν’ τον τρόπο αλλά σημειώννεται ότι το παραθύριν εν θα εν επ’ άπειρον αννοικτόν.

4.       Ο Χριστόφκιας λαλεί τζιαι ξαναλαλεί για τη διάθεσήν του να συνεχίσει τες συνομιλίες κατά τη διάρκειαν της προεδρίας του ευρωπαϊκού συμβουλίου που την Κ.Δ. , τζιαι τον Έρογλου να κάμνει σκέδια βου

Το πολιτικόν πλάισιον που γίνουνται τούτα ούλλα; Ο ΔΗΣΥ να τρίζει εν μέσω προεδρολογίας για τον αν θα φκουν ή όϊ τυχόν εμπλοκές στες μίζες του Άκη με την ενίσχυσην της «άμυνας» του ρότσου, διάφοροι να παραπαίουν μεταξύ «σιωπής των αμνών» τζιαι «εδώ ο κόσμος καίγεται, βαρκούλλες αρμενίζουνε», τζιαι ο Νικολάκης να έσιει μόνην έννοιαν αν τα κοπελλούδκια του Χριστόφκια εννά διαδηλώννουν πόξω που τη βουλή τζιαι να ο παπάς τους εννά δικαστεί άμαν ξόπασκα συζητηθεί τζιαι ψηφιστεί τροποποίηση για τη βουλευτικήν ασυλίνα λόγω του μακρυού καταλόγου βουλευτικών λαπόρτων (γιατί αν επικεντρωθεί πας τη «συτζιάν του μαύρου» εν θα διερωτηθεί κανένας για τα δικά του, όπως άμαν μπήξει τη κκελλέν του μες τον άμμον εν τζιαι φαίνεται)

Ήντα εκλάμψεις έρκουνται με το κεντρίν της μέλισσας, ααα;!

Άτε έτο τζιαι έναν Capturing History για το καλόν! (http://www.youtube.com/watch?v=F1GFWpEOmss )

 (Το Capturing History εν έναν πρότζιεκ του Συνδέσμου Ιστορικού Διαλόγου – που παρεπιπτόντως στεγάζεται στο Σπίτιν της Συνεργασίας απέναντι που το ξενοδοχείον Λήδρα Πάλας τζιαι έσιει τα πρώτα του «γενέθλια» την εβτομάδαν που έρκεται – για τη δημιουργίαν μιου ιστορικού αρχείου για το ρότσο).


Για τα «τηλεοπτικά» του ρότσου, Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα


17 σχόλια:

zep είπε...

Αν υπολογισεις τζιαι τον Λινο εγινικαμεν 6 :D

Ειπε ο Χριστοφκιας Σαββατο νυχτα:

"Εργαζόμαστε πολύ σκληρά, παρόλο που αντιμετωπίζουμε την αδιαλλαξία της Τουρκίας και σκοπέλους, και είμαι σίγουρος και είμαι αισιόδοξος ότι θα έρθει η ώρα και της δικής μας λύτρωσης."

Αν θα εν λυτρωση εννοει (ο ποιητης) οτι ενναρτει συντομα. Λυση υστερα που 20 χρονια εννεν λυτρωση.

Παμεν παρακατω :

- Εννά ανακοινωθεί αίτημαν αναγνώρισης

- Εννά αννοίξει το Βαρώσιν τζιαι

- Εννά ζητηθεί που που τη διεθνήν κοινότηταν η αναγνώριση της «ΤΔΒΚ» ως Τ/Κ κράτος. Τζιαι αν μεν έσιει αποτέλεσμαν τούτον, ως επόμενο βήμαν εννά έρτει η προσάρτηση.

Οτι τζιαι να ζητηθει ενθα πετυχει γιατι οι συνομιλιες οδευουν προς αδιεξοδο με επιρριψη ευθυνων προς τους Τουρκους. Τελεια.

Τζιαι επειδη ο Χριστοφκιας εν λοαρκαζει να τους φκαλει που την δυσκολη θεση με αποσυρση προτασεων για εκ περιτροπης κ.α. τζιαι ακριβως επειδη η διεθνης κοινοτητα μονο για ΔΔΟ ακουει τζιαι τιποτε αλλο, εννα αναγκαστουν να υποχωρησουν τζιαι να δεκτουν την ΔΔΟ.

Disdaimona είπε...

...ούτε το μικρό σπίτι με το λιβάδι του εν με κανεί για τον θκιόσμιν!!...

ποιον εν να το επομενο βήμα αισιοδοξίας ρε κοπέλλια;

να στηριχτουμεν στην δυσχέρια της Τουρκίας να προσαρτήσει τον βορρα γιατί εν να έχουμεν τζαι εμεις στρατιωτική δυναμη πλέον ελεω Φυσικού Αερίου;

τζαι μετα;

εν να συμφωνήσουμεν τζαι με τους απορριπτικους για τη λυση σε βαθος χρόνου;

που παμεν και τι ψυχη θα παραδώσουμεν;...:)

zep είπε...

Τα ενταξιακα κεφαλαια εν παωμενα τζιαι αν δεν λυθει το Κυπριακο εν ξιπαωννει τιποτε. Τζιαι αν δεν λυθει συντομα εννα αναλαβει εξ ολοκληρου την διαχειριση του φυσικου αεριου (πολλα ριαλλια δαμε) η ΚΔ οπως εν σημερα.

Ετα 2 κινητρα δαμε. Με στρατους με τιποτε

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα είπε...

Ζεπ νομίζω ότι εν εις το ίδιον μήκος κύμματος που κινούμαστεν.

Να μεν σου απαριθμήσω τζιαι τους αισιόδοξους του περιβάλλοντος μου εννά συνακτούμεν πολλοί! Το Λινόν εν τον ανάφερα στο κουϊντέττον γιατί έσιει άλλον ρόλον: Διευθυντής Ορχήστρας! :)

Συμπεθθερά μου όμορφη, εννά σου "γυρίσω" τη δήλωσην: Άμαν λυθεί ήντα μπου να σε ποτίσω εσέναν τζιαι το Φούλλλληηηη; Μεν ιξιάννεις ότι τα βοτάνια εν ψουμί μου. Για παν ενδεχόμενον το δικό μου το μικρό σπίτι στο λιβάδι εφόρτωσα το με αρωματικά τζιαι επαρατήρησα ότι εν ο βασιλικός του φαγιού, η μέντα, το δεντρολίβανον τζιαι το θκιούλιν που δρατζιάζουν.

Τζιαι με τους απορριπτικούς εν θα γριαστεί συμφωνία με σε βάθος με σε πλάτος χρόνου για τη λύση.

Ξεκαθαρίζει γιάλι άλι που πάμεν τζιαι εν καθαρήν ψυσιήν που εννά παραδόσουμεν όπως ήτουν πάντα. :)

Για παν ενδεχόμενο την επόμενη φορά που εννά βρεθούμεν εννά σου φέρω τζι' άλλο δκυόσμι για να σιεις! :)

Disdaimona είπε...

zep,

εν τζαι είμαστεν στο 2004 με την συναυλία της Βισση...

δαμε μαχουνται ουλλοι απου φυει φύει που την Ε.Ε.

ποιά ενταξιακα κεφάλαια τζαι πότε;

που εν να ενταχθει η Τουρκία;Στη γαλλογερμανικη ένωση;

κανεί την τζαι η διάλυση της Ε.Ε τζαι η συμμαχία με τις ΗΠΑ. Να μεν σου πως τζαι η συμμαχία με το Ισραήλ!

εν εμεις που εν να γυρεφκουμεν τα "ενταξιακά" επιχειρήματα τζαι εν θα τα βρίσκουμεν..

zep είπε...

Ε αφου εν ειμαστεν στην συναυλια της βισσης εγιω παω πασο :D

Αν η ΕΕ εν διαλυθει τζιαι η Τουρκια θελει να μπει (κυριως) για οικονομικους λογους? Οξα εσιεις το σιουρο οτι εννα διαλυθει?

Disdaimona είπε...

Όι ζεπ, εν έχω τιποτε σίουρο..

τζεινο που προσπαθώ να δω ένι, πόσα θα μας στοιχίσει ο ιστορικός προσδιορισμός της αριστερας της κύπρου τζαι η επιτευξη της λύσης...

πόσα θα δωκουμεν για να προλαβουμεν το τραινο του 2012...

τζαι σε ποια βαγονια θα κάθεται ο κυπριακός λαός που το 2013...

τουτα προσπαθώ να δω...

τον ιστορικό ρόλο τζαι πως εξελιχτηκεν.

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα είπε...

Για την ιστορία, στο σκέδιον β αναφέρεται τζιαι η Γνώμη τζιαι περιλαμβάννει τζιαι την απάντησην του Κυβ. εκπρο.

http://www.gnomionline.com.cy/index.php?option=com_content&view=article&id=1624%3Aedisi&catid=90%3Anews&Itemid=297


http://www.gnomionline.com.cy/index.php?option=com_content&view=article&id=1625%3Aedisi&catid=90%3Anews&Itemid=297

Τζιαι για την ιστορίαν το άρθρον της Μιλλιγιέτ:

http://siyaset.milliyet.com.tr/kktc-nin-adi-kibris-turk-devleti-olacak/siyaset/siyasetdetay/16.04.2012/1528608/default.htm

Το άρθρο της Μιλλιγιέτ χοντρά χοντρα λαλεί τζιείνα που αναφέρουνται τζιαι στην Γνώμη: Ότι αν μεν έσιει λύσην ως την 1ην του Ιούλη εννά προχωρήσει η "ΤΔΒΚ" στην υιοθέτησην του ονόματος "Τουρκοκυπριακόν κράτος" όπως αναφέρετουν - λαλεί - στο Αννάν τζιαι εννά καλέσουν τον κόσμο να το αναγνωρίσει στα πλαίσια της εφαρμογής του Σκεδίου Βου. Έτσι τζι' αλλιώς όπως αναφέρεται, ήδη που το 2004, με τούτον το όνομα εκπροσωπείται η "ΤΔΒΚ" στην Οργάνωση της Ισλαμικής Διάσκεψης τζιαι τούτον θεωρείται ότι εν το εφαλτήριον αναγνώρισης που τα 57 κράτη μέλη της Οργάνωσης της Ισλαμικής Διάσκεψης. Το 2012 χωρίς λύσην εννά σηματοδοτήσει τζιαι νέο σύνταγμα τζιαι νέους νόμους κάτω που τούτον το νέον όνομα.

Η Μιλλιγιέτ επικαλείται ως πηγήν ανώτερον αξιωματούχον ο οποίος ισχυρίζεται ότι χρειάζεται προσπάθεια για τη λύση που την οποία προσπαθούν να ξεφύγουν οι Ε/Κ τζιαι πρέπει η λύση να επιτευχθεί μες το 2012. Το Σκέδιον Β μετρά μέρες για την εφαρμογήν του, αφού τζιαι οι συνομιλίες εννά διακοπούν τζιαι φαίνεται τζιαι οι σχέσεις με την Ε.Ε. κατά τη διάρκεια την προεδρίας. Το Σκέδιον Β αποτελεί μιαν διπλωματικήν κίνηση για αναγνώρισην του Τ/Κ κράτους.

Με το όνομαν τούτον [θεωρείται] ότι εν τίθεται θέμαν μη αναγνώρισης γιατί έσιει ήδη κερδίσει συμπάθειες τζιαι λλίον πολλά εγίνειν αποδεκτό στη διεθνή κοινότητα με απόδειξην την εκπροσώπησην στον Οργανισμό της Ισλαμικής Διάσκεψης. "Η επιθυμία της Τ/Κ πολιτείας, εν η αναγνώριση" αναφέρεται στο άρθρον, τζιαι αποτελεί μιαν ριζοσπαστικήν απόφασην που περιλαμβάννεται στα μέτρα που αποφάσισεν η Άγκυρα με τη Λευκωσίαν.

Αναφέρεται, επίσης, ότι ο Έρογλου λαλεί ότι η στάση των Ε/Κ παρακωλύει τη διαδικασίαν των διαπραγματεύσεων όσον αφορά στη θέσην του για εγκατάλειψην του μοντέλλου λύσης ΔΔΟ, τζιαι επαναλαμβάννει τη θέση για λύση στη βάση δκυο κρατών μη θωρόντας άλλην εναλλακτικήν.

Το Βαρώσι σιγά σιγά εννά αννοίξει τζιαι εντάσσεται στη δεύτερην φάση εφαρμογής του Σκεδίου Βου, αφού πρώτη φάση εν η αναγνώριση [όπως αναφέρνεται πιο πάνω]. Εάν τούτον εν επιτευχθεί [η αποδοχή τζιαι αναγνώριση του Τ/Κ κράτους περιλαμβανομένης τζιαι της Ε/Κ πλευράς] εννά προχωρήσει η προσάρτηση.

Ανώνυμος είπε...

Ρε αισιόδοξα κοπέλια χρόνια πολλά!

Τρεις απορίες: πόσο ρεαλιστικό είναι να αναμένει κάποιος πως θα επιμερισθεί αποκλειστική ευθύνη στην τουρκική πλευρά τη στιγμή που υπάρχουν καταγραμμένα εκατομμύρια φόρες δηλώσεων δικών μας περί μη χρονοδιαγραμμάτων, μη διεθνούς διάσκεψης, μη επιδιαιτησίας κλπ.; Νομίζετε οι ξένοι τρων κόνναρα; Ναι, αναμένω πως θα δουν την σκληρή στάση του Έρογλου, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να την γλυτώσουν οι δικές μας διαδικαστικές παράνοιες.
Ποιοι θα ψηφίσουν τυχόν λύση, τη στιγμή που ούτε καν οι ΑΚΕΛικοί γνωρίζουν καλά το … περιεχόμενο της; Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανε η κυβέρνηση στοιχειώδη έστω προσπάθεια να στηρίξει λίγο τους ΑΚΕΛικούς και μη λυσοφιλικούς εκς;
Και τέλος, ο Στέφανος λέει ευθέως πως δεν έχουμε σχέδιο Β. Θεωρητικά, και ρητορικά, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε και εμείς να διαρρεύσει πως αν διακοπεί η διαδικασία θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι με το απ’ ευθείας εμπόριο, με τα παγωμένα κεφάλαια, με τις σχέσεις ΕΕ – ΝΑΤΟ;
Ζητώ πολλά, έννεν;
Ειλικρινά αν ο Χριστόφιας φέρει τη λύση έστω και ένα μιλίμετρο κοντύτερα από τα βάραθρα που την έστειλε με την ατολμία και την ανικανότητα του, θα είμαι μαζί σας! Φοβούμαι όμως πως αν γίνει κάτι τώρα θα είναι πολύ λίγο, πολύ αργά, και δυστυχώς θα οδηγηθεί πάλι σε αποτυχία.

Strovoliotis.

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα είπε...

Χρόνια καλά στροβ. Μα ήρτες να χαλάσεις την πιάτσαν;! :)

Κανένας εν είπεν ότι οι ξένοι τρων κόνναρα - παρόλον που εν ωραία.

Εν ετέθην ποττέ θέμαν επίσημα ούτε για επιδιαιτησίες, ούτε για χρονοδιαγράμματα, ούτε για διεθνή διάσκεψη υπό τις συνθήκες. Οπότε για ποια κόνναρα μιλάς;

Πόσο διαφορετικήν λύσην αναμένεις που το σχέδιον Αννάν πέραν που τες διαφοροποιήσεις που κατά καιρούς εδημοσιοποίηθήκαν; Το Αννάν ούλλοι που το εψηφίσαν εξέραν το καλά; Οι δομές του ΑΚΕΛ θεωρείς ότι λειτουργούν με την τουτούκκα για να μπορεί να υπάρξει οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι εν εγίνειν προσπάθεια για υποστήριξην των Ακελικών λυσοφιλικών;

Γιατί να χρειάζεται σχέδιο β, αφού ο στόχος εν ένας τζιαι παραμένει ο ίδιος;

Λαλείς "Θεωρητικά, και ρητορικά, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε και εμείς να διαρρεύσει πως αν διακοπεί η διαδικασία θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι με το απ’ ευθείας εμπόριο, με τα παγωμένα κεφάλαια, με τις σχέσεις ΕΕ – ΝΑΤΟ; ". Εν καταλάβω ήντα μπου εννοείς; Κάμνεις τα λιανά; Μήπως εννοείς να δημοσιοποιηθούν τα επόμενα βήματα που μπορεί να γινούν στο θέμαν του απευθείας εμπορίου κλπ σε περίπτωσην διακοπής της διαδικασίας ;

Που την κουβένταν εννά κρατήσω το "θα είμαι μαζί σας". Εγλέπου γιατί είμαι πολλά φακκόλοη! :)

Ούτως ή άλλως, τα μακρά κοντά ήρτασιν: τζιαι για Ιούλην τζιαι για το 2012. Οπότε, το μόνον που μεινίσκει ένει να έχουμεν τα μμάθκια τζιαι τ' αφκιά άννοικτά! Τζιαι κυρίως το νου μας αννοικτόν τζιαι συνάμενον!

Woofis είπε...

Σιεραιτώ σας που καρκιάς.
Εν υπάρχει αμφιβολία ότι ο σύντροφος θέλει. Εκατηγόρησα τον θκιό-τρεις φορές (μιαν αδυναμίαν του Δρουσιώτη έχω την) ότι έπαιξεν λλίον πελλον για να τραβήσει ως το τέλος τη θητείαν αλλά τούτα εν τζιαι ανούσιες κουβέντες αν πάει τελικά στην πηγήν (διεθνής κλπ.).
Γίνεται; Προλαβαίνει; Εννά δεχτεί ο Νίκαρος να χάσει την προεδρίαν για κάτι λλιόττερον glamorous? Oh yes! (τζιαι μετά εγύρισα πλευρόν)
6 του Μάη έχω πρόσκληση που κολλητάριν ο οποίος θα παίξει κιθαρέρο στο "Σπίτι της συνεργασίας". Θα προσπαθήσω να παραστώ τζιαι θα χαρώ να σας γνωρίσω ούλλους (μάγισσες, νέους, στροβολιώτες,zep-ες, "φούληδες", τζιαι δισδαιμόνες - οι έσχατοι εν "αντιρρησίες" αλλά εν μας κόφτει). Αν τα καταφέρω να πάω, θα πάρω τζιαι ταπελλούδαν για να με αναγνωρίσετε (κόμα εν έγινα celebrity). Εξάλλου είμαι νομοταγές σκυλλίν.
Cheers mates!!

Disdaimona είπε...

Γούφι 6 του Μάη εσιει εκλογές στην Ελλάδα!!!

Αποκλείεται να ξικολλήσω που την τηλεόραση/ραδια/μπλογκς/τηλέφωνα κ.λ.π

:)

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα είπε...

Άτε ήρτα τζιαι νάκκον έσσω ύστερις που τους γυρούς!

Ταπαγούφη τούτο εν το καταλαβω! Θέλει διασαφήνισην - άλλως κατά την Φούλλειαν διάλεκτον κάμε το σε ευρωσεντς "Γίνεται; Προλαβαίνει; Εννά δεχτεί ο Νίκαρος να χάσει την προεδρίαν για κάτι λλιόττερον glamorous? Oh yes! (τζιαι μετά εγύρισα πλευρόν)" Εγύρισες πλευρόν γιατί εν θωρείς το Νίκαρον να κάθεται σε χαμετυπείον χωρίς στρας τζιαι γλαμουρκιές οξά θεωρείς ότι εν κανεί ο χρόνος;

Επειδή στα γενέθλια του Σπιθκιού της Συνεργασίας εν με θωρώ (να κάμω τζιαι γιω κάτι για τη συμπεθθεράν, να μεν με ποφύρνει μόνο τζιείνη συνέχειαν!), κάμε καμιάν κάλυψην τζιαι πόσταρε την έστω τζι' αν οι πιο όμορφες εν θα εν τζιαμέ να στολίζουν το τοπίον! :)

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα είπε...

Ε όϊ πέτε μου αν μμεν νναιν λιγκρίν που παίζουμεν δαμέ!!! Όϊ πέτε μου!

Η Ζαμάν δημοσιεύκει διάψευσην του άρθρου της Μιλλιγιέτ! Πάλε!

Με τίτλον "Turkey denies having ‘Plan B’ for Turkish Cyprus if peace talks fail" http://www.todayszaman.com/news-277690-turkey-denies-having-plan-b-for-turkish-cyprus-if-peace-talks-fail.html

Turkey has said it’s up to Turkish Cyprus to decide on what would happen if peace talks aimed at reunifying the long-divided island fail this summer when Greek Cyprus takes over the EU term presidency, dismissing media reports that Turkey will change Turkish Cyprus’ name and push for its recognition.


Turkey’s Milliyet daily, citing unnamed official sources, reported on Monday that if a solution is not found by the time Greek Cyprus takes over the EU presidency on July 1, Ankara and the Turkish side will initiate a “Plan B.” Plan B would entail beginning to exert unilateral diplomatic efforts for the international recognition of Turkish Cyprus as the “Turkish Cypriot State.”

The Turkish Cypriot State was the name used to refer to the Turkish Republic of Northern Cyprus (KKTC) in former UN Secretary-General Kofi Annan’s 2004 Cyprus Plan as one of the federal units of a United Cyprus Republic. Greek Cyprus was referred to as the Greek Cypriot State.

The Mediterranean island of Cyprus was split in 1974 when Turkey intervened after a coup by supporters of union with Greece. Greek Cyprus joined the EU in 2004, but only the internationally recognized Greek Cypriot south enjoys those benefits. Turkish Cypriots in the north declared independence in 1983, but only Turkey recognizes the area and maintains 35,000 troops there.

Numerous rounds of UN-mediated peace talks have led nowhere for over four decades. The latest round, which began amid high hopes in 2008, has achieved limited progress, and both sides have begun blaming each other for the impasse.

Turkish Deputy Prime Minister Bülent Arınç told reporters following a Cabinet meeting on Monday that the ministers didn’t discuss Plan B or a change of the KKTC’s name. Reiterating that the Turkish and Greek Cypriot sides are currently holding peace talks to reunify the island, Arınç said any so-called Plan B would be for Turkish Cyprus to decide on. He added that the Turkish government doesn’t have any official information about any such plan.

UN Secretary-General Ban Ki-moon is planning to call an international conference by early May, bringing together Britain, Greece and Turkey to put the final touches on a Cyprus accord. However, the two sides have not been able to converge closely enough on key issues.

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα είπε...

Τζιαι η τελευταία παράγραφος;;;!!!!

"UN Secretary-General Ban Ki-moon is planning to call an international conference by early May, bringing together Britain, Greece and Turkey to put the final touches on a Cyprus accord. However, the two sides have not been able to converge closely enough on key issues."

Εν αναφέρνουνται πηγές. Που ξέρει η Ζαμάν ήντα μπου σκεδιάζει ο Μπάνκις;

Οψόμεθα!

νεος είπε...

Γεια σας!

Με λλίη καλή θέληση που την Τουρκία, πάμε για διεθνή.
Εν επικοινωνιακές οι κινήσεις της για να προκαλέσει συμπάθεια, πως τάχα θέλει λύση μέσα στα πλαίσια. Αλλά ο Ντάουνερ έγραψε κακή έκθεση για λλόου τους τζιαι πρέπει να κινηθούν.
Εγώ πιστεύκω θα κινηθούν.

Ο Μπάνκης εν θα τα παραιτήσει, ο ένας δηλώνει πρόθυμος να συνεχίσει, η Τουρκία/ Ερογλου εν έσιει παρουσιάσει πιστευτούς λόγους για να σταματήσει, οπότε σε κάθε περίπτωση, θα γίνουν πιέσεις τώρα τζιαι αν δεν αποδώσουν, θα μείνει ανοιχτό το παράθυρο.

Ο Έρογλου περιμένει τον Αναστασιάδη για να θάψουν από κοινού την περίπτωση ισχυρής κεντρικής κυβέρνησης.

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα είπε...

Μάνα μου φαντασιοσύντροφέ μου! Τζιαι τούντα σκωτσιέζικα ντους εν τζιαι σηκώννει τα πολλά ο οργανισμός μου, παρόλον ότι καταπολεμούν την κυτταρίτιδαν! :)

Πάω να σκεφτώ να γράψω άδειαν που τη δουλειάν τζιαι παραιτώ γιατί σκέφτουμαι που μέσα μου ότι εννά την ηγρειαστώ σε λλίον για το δημοψήφισμαν!

Τωρά που επιβεβαίωσες τζιαι συ ότι τα θωρείς τούτα ούλλα, έπνασεν νάκκον η ψυσιή μου. Εκατάντησα ψυχωτική με τες τούρτζικες τες εφημερίες! :)