Σελίδες

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Λύσην τωρά! Çözüm Şimdi! Solution now!


1. Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένηες, Μαρωνίτες, ξένοι τζ̆αι ντόπιοι, που κατοικούμεν τζ̆αι αγαπούμεν τούτον τον τόπον, δηλώννουμεν ότι δεν θέλουμεν να ενωθεί με κανέναν κράτος, ούτε να μείνει μoιρασμένος. Καλούμεν τα ελληνοκυπριακά τζ̆αι τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα που στηρίζουν την λύση να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να το κάμουν γνωστόν τζ̆αι ξεκάθαρον προς τους ξένους τζ̆αι προς τους Κυπραίους ούλλους, ότι τούτον εν η πεποίθηση αλλά τζ̆αι ο στρατηγικός στόχος της πλειοψηφίας του λαού. Είναι η κυριόττερη σύγκλιση για την ασφάλειαν που χρειαζούμαστιν σήμμερα για να ξεπεραστεί το αδιέξοδον, να γνωρίζει τζ̆αι να εμπιστεύεται η μια κοινότητα τους πραγματικούς στόχους της άλλης. Καλούμεν τες πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν την προσπάθειαν των ηγετών για λύσην, δείχνοντας τους έμπρακτα το πολιτικόν υπόβαθρον πάνω στο οποίον θα χτιστεί η ομοσπονδία.

2. Εμάς που υπογράφουμεν την δήλωσην τούτην, δεν επηρεάζεται η σκέψη μας που γόητρα παλιών πολέμων. Δρούμεν μαζίν ορθολογικά για την ειρήνην τζ̆αι το κοινόν μας μέλλον. Καλούμεν τους ηγέτες να απελευθερωθούν που τα όποια γόητρα τζ̆αι να επικεντρωθούν στην δουλειάν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Καλούμεν τους να σταματήσουν να σπαταλούν ενέργειαν να ρίξει ο ένας τον άλλον που το γόητρον του τζ̆αι να χάννουν τον χρόνον ποιού εν τα φταισίματα, Ο κόσμος χρειάζεται να του δείξουν στην πράξην πως θα λειτουργήσει αρμονικά η αυριανή μας ομοσπονδία.

3. Εμείς μελετούμεν τα γεγονότα για να δημιουργήσουμεν άποψην για το παρελθόν τζ̆αι να εμπνευστούμεν για έναν όμορφον τζ̆αι ειρηνικόν μέλλον. Οι ηγέτες να καλέσουν τους θεσμούς παιδείας των θκυ̮ο κοινοτήτων  να δηλώσουν ότι εν προσηλωμένοι σε μιαν εκπαίδευσην που σέβεται την ιστορίαν σαν επιστήμην τζ̆αι όχι πολιτικόν εργαλείον,  τζ̆αι που σέβεται τους μαθητές σαν αθρώπους ελεύθερους, να έχουν δικήν τους κρίσην για τα γενονότα.

4. Καλούμεν τα κόμματα που λαλούν ότι θέλουν λύσην να δηλώσουν ότι απέχουν που οποιανδήποτε προεκλογικήν δραστηριότηταν μέχρι τζ̆αι 4 μήνες πριν τες εκλογές για να δώσουν χώρον τζ̆αι χρόνον στους ηγέτες να καταλήξει η τρέχουσα προσπάθεια τους, ή να προχωρήσει σε σημείον μη επιστροφής, έτσι που να την συνεχίσει όποιος τζ̆αι να εκλεγεί αν δεν προλάβουν. Καλούμεν τους ηγέτες να προσηλωθούν πάνω στα σημαντικά προβλήματα για να έχουμεν σύντομα τες τελικές συγκλίσεις που θα ορίσουν την λύσην. Επιθυμούμεν οι επόμενες εκλογές να είναι ομοσπονδιακές τζ̆αι να ψηφίσουμεν ούλλοι οι Κυπραίοι τους άρχοντες πον να εφαρμόσουν την λύσην τζ̆αι θα θεμελιώσουν την ομοσπονδιακήν ειρήνην στον τόπον.

5. Προσκαλούμεν τα κόμματα, τες οργανώσεις, τους ενεργούς πολίτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης του λαού. Όπως φτάννουμεν στα δύσκολα με το θέμαν της ασφάλειας, να οργανωθούν δικοινοτικές συγκεντρώσεις όπου ΤΚ πολιτικοί της λύσης να εκθέσουν στο ελληνοκυπριακόν ακροατήριον την αντίληψην τζ̆αι τους φόβους των ΤΚ για την ασφάλειαν τζ̆αι  ΕΚ πολιτικοί της λύσης, να εξηγήσουν σε τουρκοκυπριακά ακροατήρια την αντίληψην τζ̆αι τους φόβους των ΕΚ. Καλούμεν πρωτοποριακές οργανώσεις της κοινωνίας, πολιτιστικές οργανώσεις, συνδέσμους καλιτεχνών, επαγγελματιών, να τολμήσουν να κάμουν το βήμαν για την πιο ειρηνικήν ένωσην, δημιουργώντας δικοινοτικές ομοσπονδίες, διόντας στες οργανώσεις τζ̆αινούρκαν δυνάμικήν απευθυνόμενοι σε ούλλους τους Κυπραίους.


6. Η σημμερινή κρίση δείχνει ότι τα αδιέξοδα μας στην Κύπρον δεν μπορούν να ξεπεραστούν ούτε με επιβολήν της άποψης μιας αριθμητικής πλειοψηφίας που μιαν κοινότηταν πα στην άλλην, ούτε με το βέτο μιας μειοψηφίας που μπλοκκάρει, ούτε με την προσφυγήν στην βίαν από τρίτα κράτη που διαθέτουν στρατιωτικήν ισχύν, ούτε με τον αποκλεισμόν ή με αποχώρησην της μιας κοινότητας που τες πολιτικές αποφάσεις. Καλούμεν τους ηγέτες να γινούν πιο σοφοί τζ̆αι πολιτικά πιο δυνατοί που τα διδάγματα της κρίσης, για να έβρουν την πολιτικήν βούλησην μιας τελευταίας σύγκλισης για την ασφάλειαν τζ̆αι την διακυβέρνησην αποκλείοντας ότι φοβίζει τους αθρώπους που θα ψηφίσουν την μέλλουσαν συμφωνίαν.


Απαιτούμεν λύσην τωρά! Κύπριοι μπλόγκερ - Dayanışma


Λύση τώρα! Çözüm Şimdi! Solution now!- https://www.ipetitions.com/petition/coezuem-simdi-solution-now 
1.  Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Ermeniler ve Kıbrıslı Maronitler, yabancılar ve bu topraklarda yaşamayı seven yerliler olarak bizler, başka herhangi bir devletle birleşmek ya da bölünmüş bir şekilde yaşamak istemiyoruz. Çözümü destekleyen Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi partilerine inisiyatif almaları ve Kıbrıs’ta ya da dışında yaşayan herkesi bunun halkın çoğunluğunun stratejik amacı olduğu noktasında bilgilendirmelerini istiyoruz. Günümüz çıkmazını aşmamızın tek yolu her iki toplumun da birbirlerinin gerçek hedeflerini bilmeleri ve güvenmelerinden gelir. Siyasi güçleri liderlerin, Federasyonun inşa edileceği siyasi bağlamda gerçek ve belirgin bir yol çizerek çözüme ulaşma çabalarının yanında durmaya çağırıyoruz.

2. İmzası bulunan bizler, düşüncelerimizin eski savaşlarından etkilenmesine izin vermiyoruz. Birlikte ve mantıklı bir şekilde barış ve ortak geleceği hedefliyoruz. Liderleri, gururlarını bir kenara bırakıp halihazırda bulunan zorlukları aşmaları için gerekli çözümlere odaklanmaya çağırıyoruz. Birbirlerini aşağılamaya ve suçlamaya enerji harcamamalarını talep ediyoruz. Halk, liderlerden gelecekteki federasyonun nasıl çalışacağını göstermesini istiyor.

3.Tarihin gerçeklerini öğrenerek geçmişe dair bakış açıları yaratmak ve birlikte güzel ve barışçıl bir gelecek kurmak istiyoruz. Liderler her iki toplumun eğitim kurumlarına seslenip, temel eğitim prensiplerini örnek alarak, tarihi bir siyasi bir araç olarak değil, bir bilim dalı olarak görmelerini ve öğrencilere kendi yargılarını şekillendirebilecek özgür bireyler olarak saygı göstermeleri gerektiğini belirtmelidir.

4. Kendilerini çözüm yanlısı ilan eden partilere, liderlere şu anki çabalarını tamamlamak için bolca zaman verme, ya da geri dönülmeycek noktayı aşmak için yeterli zaman yoksa, çabaların bir sonraki seçilen kişi tarafından devam etmesini sağlamak için seçimlerden 4 ay öncesine kadar hiçbir seçim hareketinde bulunmaması için sesleniyoruz. İki liderin, sorunun zorlu noktalarına odaklanmasını  ve çözümün şeklini belirleyecek olan son noktaya ulaşmasını istiyoruz. Bir sonraki seçimin, tüm Kıbrıslıların çözümü tamamlayacak ve adadaki federal barışı sağlamlaştıracak lidere oy vereceği, federal bir seçim olmasını istiyoruz.

5. Siyasi partilere, örgütlere ve sivil topluma insanları bilgilendirme insiyatifini almaları için sesleniyoruz. Şu anda güvenlik etrafında dönen zorlu problemlerde olduğumuzdan, Kıbrıslı Türklerin çözüm yanlısı siyasetçilerinin Kıbrıslı Rumlara korku ve görüşlerini aktaracağı ve Kıbrıslı Rum çözüm yanlısı siyasetçilerin Kıbrıslı Türklere korku ve görüşlerini anlatacağı iki toplumlu toplantılar olmalıdır. İlerici sivil toplum örgütlerine, kültür gruplarına, sanatçılara ve derneklere, cesaret edip barışçıl birleşme için önemli adımlar atmaları, iki toplumlu federasyonlar yaratarak organizasyonlarına bütün Kıbrıs’a hitap eden yeni bir dinamik getirmeleri için sesleniyoruz.

6. Günümüzdeki kriz bize Kıbrıs’taki çıkmazın ne çoğunluğun fikrini tüm topluma kabul ettirmesi, ne azınlığın vetoyla karar vermeyi bloke etmesi, ne üçüncü ülkelerin askeri gücü, ne de diğer toplumu karar alma mekanizmasından atarak ya da birleşik kurumlardan çekilerek çözülemeyeceğini gösteriyor. Liderlerimize, siyasi olarak daha da güçlenmek için, akıllıca hareket etmeleri ve bu krizden bişeyler öğrenmeleri için sesleniyoruz.


Barışı şimdi istiyoruz! Dayanışma - KıbrıslıSolution now! Çözüm Şimdi! Λύσην τωρά!

1. We Greek Cypriots, Turkish Cypriots, Armenian Cypriots and Maronite Cypriots, foreigners and locals living and loving this land, state that we don't want it to be unified with any other state or remain divided. We call upon Greek Cypriot and Turkish Cypriot political parties that support a solution to take the 
initiative to inform everyone abroad and in Cyprus that this is the belief and the strategic purpose of the people's majority. The main convergence necessary to overcome the impasse today is for each community to know and to trust the real aims of the other. We call upon the political forces to stand by the leaders' effort to achieve a solution by manifesting in a real and specific way the political context within which the federation will be built.

2. We the undersigned will not allow our thoughts to be influenced by the glamor of old battles. We act together and rationally aiming for peace and a common future. We call upon the leaders to let go of pride and focus on the work that needs to be done to overcome the existing difficulties. We call upon them to stop wasting energy trying to humiliate each other and blaming each other. The people need to see the leaders actively demonstrate how our future federation can function.

3. We study the facts of history in order to formulate our perspectives about the past and get inspired towards building a beautiful and peaceful future. The leaders should call upon the educational institutions of the two communities to state that they are intent on applying educational principles that respect history as a science and not as a political tool, with respect to students as free humans with their own judgment.

4. We call on the political parties that consider themselves to be pro-solution to declare that they will abstain from any electioneering activity for up to 4 months before the elections, in order to give the leaders ample time to conclude their current effort, or if there's not enough time to get past the point of no return, so that the effort can be continued by whoever is elected. We call on the two leaders to focus on the outstanding issues of the problem so that we can soon arrive at the final convergences that will define the shape of the solution. We desire the next elections to be federal so that all Cypriots can vote for the leaders who will implement the solution and will cement federal peace on the island.

5. We call on political parties, organizations and civil society to take the initiative of informing the people. Aw we move in the difficult issues around security, there should be bicommunal gatherings where Turkish Cypriot pro-solution politicians will explain their fears and perspective to a Greek Cypriot audience and Greek Cypriot pro-solution politicians will explain to a Turkish Cypriot audience their fears and perspective. We call on progressive civil society organizations, cultural groups, artist and professional associations to dare and take the crucial steps towards peaceful reunification, by creating bicommunal federations, giving their organizations a new dynamic by addressing all Cypriots.

6. The present crisis shows that the impasse in Cyprus can be overcome neither by imposing the opinion of the majority of one community over the other, nor by a minority veto blocking decision-making, nor by resorting to the military strength of third countries, nor by ruling out the other community from decision-making or walking out from joint institutions. We call on our leaders to become wiser and learn from this crisis, so as to emerge politically stronger.
We call for a solution now! Cypriot Bloggers - Dayanışma

Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013

Αγκάρρα τζιαι Κίνημαν κατά των εκποιήσεων

Το πρώτον κομμάτιν εν αναδημοσίευση που την Αγκάρρα (μια αξιόλογη προσθήκη στην κυπριακήν μπλογκόσφαιραν)

Το δεύτερον κομμάτιν εν ανακοίνωση της νεοσυσταθείσας τζιαι προκύψασας που τες συνθήκες (που όπως δηλώνουν στην Αγκάρρα ΩΡΙΜΑΣΑΝ) Κίνηση κατά των Εκποιήσεων

Οποιαδήποτε άλλα σχόλια εν περιττά:

”ΚΑΤΑΣΧΈΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΏΝ”…ΣΎΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ
trapZ

”Αναπόφευκτο κακό οι εκποιήσεις”
Ορατός όσο ποτέ άλλοτε, αλλά και πολύ κοντά, είναι πλέον ο κίνδυνος
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αναμένεται να κυμανθούν πέραν του 40% του χαρτοφυλακίου των τραπεζών
Ο Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ εκτιμά πως η ψήφιση νομοσχεδίου για προστασία της πρώτης κατοικίας δεν θα βοηθούσε την όλη κατάσταση
Ορατός όσο ποτέ άλλοτε φαντάζει πλέον ο κίνδυνος, ακόμη και μαζικών εκποιήσεων περιουσιών, αφού ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων πνίγει στην κυριολεξία τράπεζες και δανειολήπτες. Προς την κατεύθυνση αυτή, μάλιστα, το κράτος έχει αποστείλει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (τράπεζες και Σύνδεσμο Προστασίας Δανειοληπτών) επιστολές μέσω των οποίων ζητεί τις θέσεις τους για την τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου για τις εκποιήσεις, ώστε να παρέχεται η εξουσία στις τράπεζες να προχωρούν από μόνες τους σε εκποιήσεις.
Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε και εξασφάλισε την αποδέσμευση για πρόσληψη έξι δικαστών, οι οποίοι θα ασχολούνται με την εκδίκαση υποθέσεων εκποίησης περιουσιών, με στόχο να περιοριστεί ο χρόνος εξέτασής τους στο ελάχιστο, όπως προνοείται, άλλωστε, και στο μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ Κυβέρνησης και Τρόικας.

Ξεπερνούν το 40%
Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» [βίντεο], το μέλος της Ανεξάρτητης Επιτροπής για το μέλλον των Τραπεζών, Γιώργος Χαραλάμπους [τι εστί ανεξάρτητη επιτροπή: ο Γιώργος Χαραλάμπους διετέλεσε για πολλά χρόνια Ανώτερος Γενικός διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου και είναι επίσης ''Member of the Board of Directors of several financial institutions (Investment Banking, Factoring, Leasing, Life Insurance)''] , τόνισε πως με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αναμένεται να κυμανθούν πέραν του 40% του χαρτοφυλακίου των τραπεζών και συνεπώς δεν μπορεί να αποκλείσει κανένας το ενδεχόμενο των εκποιήσεων περιουσιών. «Εάν νομίζουμε ότι αυτά τα δάνεια θα μπορέσουν να τύχουν χειρισμού χωρίς να προκαλέσουμε πόνο, κάνουμε μεγάλο λάθος», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως κάποια από τα συγκεκριμένα δάνεια θα τακτοποιηθούν με μια επέκταση της περιόδου αποπληρωμής τους στα πλαίσια και της σχετικής οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας.
Όμως, πρόσθεσε, για περιπτώσεις όπου κάποιοι έχασαν τις δουλειές τους και δεν έχουν εισοδήματα, είτε σε περιπτώσεις που έχουν υπερδανειστεί για καταναλωτικούς σκοπούς και για να φτιάξουν πανάκριβα σπίτια, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. «Για όλους αυτούς, όπου το δάνειο είναι μεγάλο και δεν μπορούν να το εξυπηρετήσουν, δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να εξεταστεί το ενδεχόμενο σταδιακής εκποίησης», εξήγησε περαιτέρω ο κ. Χαραλάμπους.

Η προστασία της πρώτης κατοικίας

Σύμφωνα, εξάλλου, με το μέλος της Ανεξάρτητης Επιτροπής για το μέλλον των Τραπεζών, η ψήφιση νομοσχεδίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας δεν θα βοηθούσε την όλη κατάσταση, αφού, όπως εξήγησε, εάν αυτές οι περιπτώσεις είναι πολλές, τότε σημαίνει ότι οι τράπεζες δεν θα εισπράττουν τόκους, άρα δεν θα έχουν έσοδα, άρα η ζημιογόνα πορεία τους θα συνεχιστεί. «Αυτήν τη στιγμή για την Τράπεζα Κύπρου υπάρχει ένα μαξιλαράκι δύο χρόνων. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε παράταση στις ζημιές», είπε, προσθέτοντας ότι τελικά θα οδηγούμασταν σε νέα κουρέματα και ενδεχόμενα κατάρρευσης των τραπεζών.
«Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι τράπεζες δεν ανήκουν πλέον στους κεφαλαιοκράτες αλλά στους καταθέτες που κουρεύτηκαν και πλέον είναι μέτοχοι [συγκεκριμένα στο βίντεο λέει ότι τράπεζες ανήκουν στον απλό καταθέτη]. Αν σώσουμε τους πρώτους, σημαίνει ότι θα πλήξουμε ξανά άλλον κόσμο [στο βίντεο λέει ''απλό κοσμάκη'', ναι ο απλός κοσμάκης που έχει καταθέσεις άνω των 100 000]», εξήγησε, προσθέτοντας ότι δεν θα αποφύγουμε τον οδυνηρό δρόμο κάποιων εκποιήσεων. Καταλήγοντας ο κ. Χαραλάμπους, διερωτήθηκε κατά πόσον η πλευρά μας θα έπρεπε να ζητήσει κάποια διευθέτηση από την Τρόικα στην περίπτωση που αυτές οι υποθέσεις δεν είναι πολλές, παρόλο που εξέφρασε την άποψη ότι δεν είναι πολύ σίγουρος κατά πόσον κάτι τέτοιο είναι ρεαλιστικό.

Νομοθεσία για επίσπευση

ΣΕ ΜΙΑΝ άλλη εξέλιξη, κατόπιν πληροφόρησης της «Σ» για την αποστολή επιστολών σε τράπεζες ώστε να εκφράσουν τις απόψεις για τη νέα νομοθεσία που πρέπει να ψηφιστεί μέχρι το τέλος του χρόνου, για επίσπευση των διαδικασιών εκποίησης περιουσιών, επικοινωνήσαμε με τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Βάσο Πετρίδη. Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, στόχος της τροποποίησης του νόμου είναι να δοθεί η δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα και δη στις τράπεζες να προχωρούν σε εκποιήσεις ενυπόθηκων περιουσιών. [...]

"Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις
Ανακοίνωση
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 9/11/2013 ΏΡΑ 3.00 Μ.Μ. ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Όχι στις εκποιήσεις περιουσιών, Όχι στις φορολογικές ληστείες

Η οικονομική κρίση και η εξέλιξη της αφήνει απροστάτευτους στο έλεος της ανεργίας, των τραπεζιτών, των δάνειων και των επιτοκίων όπως και της φορολογικής επιδρομής, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και ανέργους.
Η κυβέρνηση, η Τρόικα και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να σταθούν διπλά σ’ όλους αυτούς, επιτίθενται εναντία στο Λαό με στόχο να τους ξεζουμίζουν όσο μπορούν για να μπορούν να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν οι ντόπιοι και ξένοι τραπεζίτες και μεγαλοκαρχαρίες.

Με αφορμή τα δάνεια και τα Επιτόκια ετοιμάζουν νόμους για να μπορούν να πουλούν τις περιουσίες μας άμεσα και με συνοπτικές διαδικασίες. Την ιδία στιγμή που οι τραπεζίτες συνέβαλαν στην μεγιστοποίηση της παγκόσμιας κρίσης “παίζοντας κουμάρι” τα λεφτά των εργαζομένων, την ίδια στιγμή παίρνουν βοήθεια από το κράτος για να ξελασπώσουν, βοήθεια που φορτώνουν στην πλάτη μας σαν κρατικά χρέη και την ιδία στιγμή ετοιμάζονται να επιτεθούν εναντία στις περιούσιες μας.

Την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι άνεργοι συνταξιούχοι και δυσπραγούντες βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση η κυβέρνηση και η Ε,Ε προχωρεί σε νέα επίθεση εναντίων τους, επιβάλλοντας τον κτηματικό φόρο. Αντί να βρει τρόπους να φορολογήσει όλους αυτούς που βγάζουν εκατομμύρια κέρδη και τα φυγαδεύουν στο εξωτερικό, τους δίνει φοροαπαλλαγές και “κίνητρα”, δήθεν για να ανακάμψει η οικονομία, αρπάζοντας από το υστέρημα μας, την σύνταξη του συνταξιούχου, του ανάπηρου, του άνεργου, του δυσπραγούντα.

Μπροστά σε αύτη την κατάσταση η επιτροπή εναντία στις κατασχέσεις περιουσιών και τον κτηματικό φόρο έχει σαν σκοπό να οργανώσει την αντίδραση των εργαζομένων και γενικότερα του λαού έτσι ώστε να παλέψουμε ενάντια στην πιο πάνω επίθεση. Στόχος μας να στηθούν επιτροπές αγώνα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε χώρο εργασίας και μέσα από μαζικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, συλλογή υπογραφών, διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις εναντία στους πλειστηριασμούς να προωθηθούν τα συμφέροντα των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Ζητούμε όπως:
1. Σταματήσει κάθε διαδικασία εκποίησης της περιουσίας των ανέργων, απόρων και δυσπραγούντων εργαζομένων, μικρομεσαίων και αυτοτελώς εργαζομένων.
2. Το πάγωμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των πιο πάνω μέχρι να ανακάμψει πραγματικά η οικονομία.
3. Την σημαντική μείωση των δανειστικών επιτοκίων έτσι ώστε να συνάδουν με τα καταθετικά. Δια νόμου να σταματήσει η υπερχρέωση (υπερημερία) στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Είναι γελοίο να αυξάνεις το επιτόκιο όταν καν δεν υπάρχουν χρήματα για το αρχικό ποσό.
4. Το κούρεμα των δανείων έτσι ώστε να ακολουθούν την υποτίμηση της αξίας της εργασίας δηλαδή το κούρεμα μισθών, συντάξεων, κοινωνικών παροχών και γενικά του βιοτικού επίπεδου. Όταν οι εργαζόμενοι έπαιρναν τα δάνεια ήταν άλλες συνθήκες. Υπήρχε ανάπτυξη και προοπτική να αποπληρωθούν. Σήμερα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Σήμερα υπάρχει κρίση και ανεργία. Η άξια της εργασίας είναι υποτιμημένη. Άλλη η αξία του ευρώ όταν δίνονταν τα δάνεια και άλλη σήμερα. Να σταματήσει το κυνήγι των εγγυητών γιατί και αυτοί εγγυόντανε όταν τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά στην οικονομία .
5. Πλήρη διαφάνεια στους λογαριασμούς των τραπεζών έτσι ώστε να φαίνεται ποιός παίρνει τι και ποσά βγάζουν οι τράπεζες. Το ίδιο ισχύει και για την Κεντρική Τράπεζα η οποία έχει μια τεράστια ευθύνη για τα όσα έχουν συμβεί.
6. Καλούμε τον λαό να συνενώσει τις δυνάμεις του μαζί μας για να σταματήσουμε τον άδικο και ληστρικό κτηματικό φόρο.
7. Ο τραπεζικός τομέας έπαιξε ένα πρωτεύοντα ρόλο μέσα από τον οποίο πέρασε η κρίση στην Κύπρο. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια της ίδιας κάστας ανθρώπων που βάζουν πάνω από τα συμφέροντα της κοινωνίας τα ιδιωτικά τους συμφέροντα. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει με την συμμετοχή των καταθετών - δανειοληπτών, των εργαζομένων και άλλων κοινωνικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων στην διοίκηση τους. Για να σταματήσει να γίνεται αυτό που συμβαίνει σήμερα δηλαδή όταν οι τράπεζες έχουν κέρδη αυτά είναι ιδιωτικά και όταν έχουν ζημιές αυτές φορτώνονται στην κοινωνία. Από την στιγμή που οι τράπεζες έχουν ένα σημαντικό κοινωνικό ρόλο να παίξουν τότε και ο έλεγχος τους πρέπει να περάσει στην κοινωνία. Μονό τότε θα μπορέσει να γίνει σωστός σχεδιασμός που να οδηγεί στην ανάπτυξη
Για μήνες τώρα μας κοροϊδεύουν ότι η κρίση θα περάσει με τα μετρά λιτότητας. Αν πίστευαν ότι η κρίση θα ξεπερνιόταν δεν θα ετοίμαζαν νομούς για το ξεπούλημα των περιουσιών μας. Όσο υπάρχουν τα δάνεια τα οποία η κυβέρνηση και η Ε.Ε έχουν φορτώσει στις πλάτες μας για χάριν των τραπεζών δεν πρόκειται να υπάρξει τέλος στην κρίση. Αυτά τα δάνεια ούτε τα εγγόνια μας δεν μπορούν να τα ξεπληρώσουν.
ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ, δεν έγιναν προς όφελος μας, ΔΕΝ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ.
Αυτή η κρίση θα υπάρχει όσο ο λαός δεν αντιστέκεται και όσο η κοινωνία δεν αντιδρά, η τρόικα και η κυβέρνηση επιβάλλουν νέα μετρά που σπρώχνουν την οικονομία σε πιο βαθιά αδιέξοδα.
Έλα μαζί μας να οργανωθούμε στις γειτονιές τα χωρία και τους χώρους δουλείας ,για να παλέψουμε εναντία στην φορολογική επιδρομή της κυβέρνησης και την επίθεση των τοκογλύφων τραπεζιτών. Για να βάλουμε τέρμα στην κρίση μέσα από ανάπτυξη και προς όφελος της κοινωνίας.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ !!!!!
https://www.facebook.com/groups/488267574597529/permalink/524615174296102/

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

18/09/2013 Φασιστική δολοφονία969847_538040272934097_775673100_n
Το ξέρατε ότι θα γινόταν αυτό, καθίκια. Το ξέρατε πολύ καλά. Τους ξεθάψατε για να δουλέψουν ξανά για σας. Σε άλλους δώσατε στολές και φυσούνες, σε άλλους κοστούμια.

Στη συμφωνία δεν απαγορευόταν το αίμα. Άλλωστε, όταν η φτώχεια συναντά την απόγνωση, η φρίκη δεν τη νοιάζει. Πολλές φορές η φρίκη είναι χρήσιμη. Τρομάζει τους αδύναμους. Αρνούνται να την κοιτάξουν κατάματα.

Η φρίκη δεν καλλωπίζεται με λόγια. Γίνεται συνήθεια. Κανόνας. Έτσι θα τη βγάζουμε από δω και πέρα. Παρέα της. Με το αίμα αυτών που σήκωσαν το βλέμμα τους, να λερώνει τα πόδια μας.

Η φρίκη σοβαρεύτηκε. Χτυπάει εκεί που πρέπει. Όχι στα πόδια και στα πλευρά. Ευθεία στο θώρακα.
Κάτι ξεχάσατε όμως. Η φρίκη, όταν βρεί απέναντι της την όργή, θα το βάλει στα πόδια. Θα ζαρώσει, θα κρυφτεί.

Και η οργή απόψε, ξύπνησε.

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013

Γιούπιιιιιιιιιιιιιιιιιι!!!!!!

Εδιασφαλίστηκεν η πρώτη κατοικία! Μα εν το ακούσετε?!

Εχάσετε!

Εμάθαμεν το σήμερα. Τζιαι μάλιστα εννά γινεί με ένα τρόπον πρωτοποριακό, όπως εν τον έσιετε ματαδεί. Το νόμπελ πρέπει να πάει στο άτομον που εσκέφτηκεν τόσον ευρηματικά.

Το λοιπόν, για να καταλάβετε τζιαι σεις αμπάλατοι/ες τζιαι κυρίως απαίδευτοι/ες (ενημερωθήκαμεν ότι η παιδεία εννά ιδιωτικοποιηθεί για να μεν την απολαμβάνουν τζιαι οι πληβίοι όπως τζιαι το ότι εν θα κυπριοποιηθεί η "ελληνική" γλώσσα που 'ομιλείτε' στο ρότσο) πληβίοι/ες, δούλοι/ δουλάρες έτο ήνταλως εννά γινεί.

"Ετοιμάζεται πρόταση, η οποία αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή και προνοεί όπως ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης ή άλλως Οργανισμός θα μπορεί να αγοράσει την οικία στην τιμή του οφειλόμενου δανείου και να την ενοικιάζει στον ιδιοκτήτη, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα εντός δεκαετίας να επαναγοράσει το ακίνητο στην τιμή, που χρωστούσε στην Τράπεζα." (που το http://www.sigmalive.com/news/politics/65112)

ή όπως αλλιώς ονομάστηκεν

"Για αποτροπή μαζικών εκποιήσεων Μέτρα για διασφάλιση της πρώτης κατοικίας εξετάζει η κυβέρνηση" (http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/162002/metra-gia-diasfalisi-tis-protis-katoikias-exetazei-i-kyvernisi )


Τζιαι "Πρόταση η οποία στοχεύει στην αποτροπή των μαζικών εκποιήσεων πρώτης κατοικίας λόγω αδυναμίας των ιδιοκτητών να ανταποκριθούν στα στεγαστικά δάνεια" (http://www.gazzettacy.com/index.php?xNav=page&id=7202&catid=7 )


Άρα γλυτώνει ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης που την κρατικοποίηση (συγνώμην εννοούσα μετοχοποίηση με εμπλοκή στρατηγικού επενδυτή); Ε, όϊ - μπαίνει τζιαι το "ή άλλως Οργανισμός" (τζιειν' το 'άλλως' που φκάλλει μμάτιν;)

Άτε καλάν. Τέλοσπάντων, ένας οργανισμός (τζιείνος που εννά καθυστερήσει να πουληθεί, ιδιωτικοποιηθεί, μετοχοποιηθεί, πετακτεί στα σκουπίδκια) θα αναλάβει την αγορά του 70% και, σπιθκιών στο ρότσο. Μυρίζουμαι, Αρίστο, Λεπτόν, Λούην τζιαι Σιακόλα δαμέ, σαννά? Αλλά με ήντα τιμήν; Τζιείνην του οφειλόμενου δανείου. Δηλαδή τζιείνο που ήδη επκιερώσαν οι ιθαγενείς πάει μούττιν κώλο. Αλλά ροτσιώτες τζιαι ροτσιώτισσες, θα συνεχίζουν να πκιερώννουν στο νέον ιδιοκτήτη ενοίκιον.

Κατζίες! Εξεκινήσετε να κάμνετε αρνητικές σκέψεις τζιαι να ξιτιμάζετε; Λάθος μέγα. Αφού εν θα το χάσετε το σπίτιν! Ήντα αχαπαροσύνη εν τούτη, αμμά; Πολλά απλά, σε μιαν δεκαετίαν εννά μπόρετε να το γοράσετε πίσω! Είδετε που υπάρχει τζιαι κοινωνική πρόνοια; Δηλαδή εκτός που ότι θα το ενοικιάζετε, θα το επαναγοράσετε! Τζιαι μάλιστα σε μια δεκαετία, άσχετα αν το δάνειο είσιεν διάρκεια 30 χρόνια μέσον όρον. Είδετε που προνοείται να μεν επιβαρρυνθείτε τωρά λόγω "οικονομικών δυσχερειών" τζιαι το Μάρτη του '13 που εννά πάρει μπρος η οικονομία τζιαι εννά τρέχουν οι λίρες (τα ευρώ ή οποιαδήποτε νομισματική μονάδα υπάρχει μέχρι τότε) που τα ποϋνάρκα; Άσχετα αν ενδιάμεσα επκιερώσετε τζιαι ενοίκια τζιαι φυσικά φυσικά τη διπλή φορολόγησην του ιδίου πράματος που εν αντισυνταγματικόν - αλλά τούτα εν ψιλά.

Φυσικά, οι αχάπαροι που δεν διαθέτουν αίσθημαν κοινωνικής ευθύνης τζιαι πολιτικής επίσης, αντιδράσαν. Ντροπή τους. Η ΕΔΕΚ εχαιρέτισεν την πρόθεση γιατί νοιάζεται παρά το ότι ήδη εκατέθεσεν σχετικό νομοσχέδιο. Το ίδιον εκάμαν τζιαι οι Οικολόγοι.(http://www.24h.com.cy/society/item/35639-antidraseis-kommatwn-gia-katoikia.html ) Εεε άλλα κόμματα εν υπάρχουν στο ρότσο.  Ούτε κοινωνικές ομάδες υπάρχουν. Ούτε πολίτες φυσικά.

Τζιαι γω που συνεχίζω την άσκηση μου για να θωρώ τα πάντα με αγάπην τζιαι στοργήν για μιαν τουλάχιστον εβτομάδα (τουλάχιστον), εχάρηκα πάρα πολλά που θωρώ ότι ούλλες μου οι ανάγκες ικανοποιούνται, υπάρχει τόσο νοιάξιμο  τζιαι το μόνον που μεινίσκει εν η αυτοπραγμάτωση. Μόλις δκιαβάσω συνέντευξην για διασφάλισην τζιαι της αυτοπραγμάτωσής μου - νομίζω θα μπορώ να πεθάνω πλήρως ικανοποιημένη τζιαι πανευτυχής.

Μέχρι τότε, θα συνεχίσω τις ασκήσεις μου για να τιθασεύσω την πλεονεξία μου για ελεύθερη πρόσβαση στη παιδεία τζιαι υγεία (τζιαι γενικά δομές εξασφάλισεις των βασικών αναγκών του αθρώπου) τζιαι κυρίως θα προσπαθήσω με νύσια τζιαι με δόνγκια να μάθω να σκέφτουμαι ελεύθερα.

Πάμε όλες μαζί για ένα γιούπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι, ακόμα! 

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας κτυπά ξανά

Εν εφτάσαμεν με να φτύσουμεν με να καταπιούμεν τζιαι το Υπουργείον Παιδείας εκτύπησεν ξανά με νέαν εγκύκλιο

Μιλούμεν για την εγκύκλιον ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-14 (http://egkyklioi.moec.gov.cy/Data/dde3807a.pdf). Στην σελίδαν 6, γράφει χαρακτηριστικά

"Για τη διδασκαλία των ενδιαφερόντων έχει ληφθεί πρόνοια για πρόσληψη
εξειδικευμένου προσωπικού με μερική απασχόληση από το Ίδρυμα ∆ιαχείρισης
Απογευματινών και Βραδινών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων (Ι∆ΑΒΕΠ), που έχει
συσταθεί και θα αναλάβει τα σχετικά για την εργοδότηση του προσωπικού αυτού
(Συμβόλαια, πληρωμές, κλπ). Μ"

Ε, λοιπόν για περιπαίζουν μας, για απλώς εν ακόμα μια απόδειξη ότι εν έχουν χαπάρι, με για το ήνταμπου γίνεται με για το ήνταμπου αποφασίζουν. Χαλόου, το ΙΔΑΒΕΠ, εν το εκαταργήσετε, κύριε Κενεβέζε; Αν μεν αθθυμάστε να σας θυμίσω εν τζι' εν πρόβλημα! Ξεκινώ:

Την κατάργηση του ΙΔΑΒΕΠ συζήτησε η Επιτροπή Παιδείας (http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=137786). Τζιαι μάλιστα κύριε Κενεβέζε, εσύ εχαρακτήρισεν στην ορθήν - «Ορθή» χαρακτήρισε την απόφαση ο Κυριάκος Κενεβέζος


Έξω Από Τη Βουλή Αύριο Οι Εκπαιδευτικοί Του ΙΔΑΒΕΠ - http://www.onlycy.com/344038-%CE%AD%CE%BE%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE-%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF

Διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή Οργή αδιόριστων εκπαιδευτικών - Ζητούν κατάργηση του ΙΔΑΒΕΠ - http://www.philenews.com/el-gr/koinonia-eidiseis/160/149531/orgi-adioriston-ekpaideftikon-zitoun-katargisi-tou-idavep


Τζιαι κόμα τωρά ξεκινά η σχολική χρονιά. Ξεκινάς καλά! Πολλά καλά. Πάντως υλικό διάς μου πολλύν, γιατί εν είπα κόμα τίποτε που ελάλες σήμερα στους δασκάλους (είπαμεν εν έσιει δασκάλες) ότι εννά μπόρουν να γραφτούν στην Πλατφόρμα για τη σχετικήν επιμόρφωση, τζιαι η πλατφόρμα εκατάρρευσεν. Εν είπα κόμα για το ότι σήμερα επήαν στα σχολεία τζιαι επήνναν καφέ, αφού εν έχουν βιβλία (γιου νόου, τζιείνα που θέλεις να γοράσεις που την Ελλάδα γιατί όσα εκδοθήκαν στην Κύπρο) - αφού ακόμα εκκρεμεί απόφαση για το ποιά εννά χρησιμοποιηθούν, ε με τα βιβλία παν τζιαι τα αναλυτικά προγράμματα τζιαι πάει.

Άδε, μάνι μάνι υλικόν που μου έδωκες; Τζιαι εν έπια κανέναν άλλον συνάδελφο σου. Είμαι ευγνώμων. Φέκκιου!