Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Σέξυ τασιηνόπιττα με άποψην τζιαι που τζάκι!

Έσιει λλίον τζιαιρόν που εξεκίνησεν η παρέλαση των υποψήφιων βουλευτών. Αρκετοί "νέοι" (όπως λαλούμεν "πρωτοεμφανιζόμενοι" ή "η ηλικία δεν έχει σημασία"), κάποιοι γνωστοί άγνωστοι, καμπόσοι παλιοί (όπως λαλούμεν "εβλάστησα πας την καρέκλα ψηφίστε με να φκίαλω τζιαι φκιόρα") τζι' άλλοι!

Οι πρότελευταιοι (τζιήνοι πριν που τους "άλλους") εν τζιήνοι που ακόμα βράζουν τα έδρανα (όταν ευκαιρήσουν να παν μιας τζιαι την προηγούμενη θητείαν τους εν επολλογέμωνεν η Βουλή όπως εφαίνετουν που τα τηλεοπτικά πλάνα τόσον τζιαιρό) τζιαι ζητούν - ξανά - που το λαό να τους επανεκλέξει. Ανακαλύπκουν την τασιηνόπιτταν τζιαι εφευρήσκουν τον τροχόν που την αρκήν. Ποιός που τούτους έκαμεν έναν απολογισμόν της πορείας τζιαι της συμβολής του τόσον τζιαιρόν - ειδικά τζιήνοι που εν τζιαμέ για πάνω που μια θητεία. Εν' ηξέρω! Μπορεί να μεν δκιαβάζω πολλές εφημερίδες τζια να μεν θωρώ τες ειδήσεις. Μπορεί τζιαι να μεν καταλάβω άμα τους ακούω να μιλούν. Μπορεί τζιαι να μεν ιβρίσκω τίποτε που τζιήνα για τα οποία επαλεύκαν τόσον τζιαιρόν, άμα νεκατώνω μες τα πρακτικά της Βουλής (τζιαι των κοινοβουλευτικών επιτροπών τζιαι της ολομέλειας) που εν αναρτησμένα στην ιστοσελίδαν. Μπορεί να γυρεύκω κάτι άλλο που τζιήνα που εμπορέσαν να προσφέρουν.

Τζιαι έρκουνται τζιαι τα φιντάνια - οι νεοεισερχόμενοι ή τζιαι πρωτοεμφανιζόμενοι τουλάχιστον στα ψηφοδέλτια. Που τούτους θα περίμενε κανένας τουλάχιστον μιαν προσπάθειαν για να δώκουν νέαν πνοήν - ή τουλάχιστον να παρουσιάζουνται ότι κάμνουν κάτι τέθκοιον. Θωρώ ανθρώπους που τους έξερα λλίον ή πολλά με τον έναν ή άλλον τρόπον, που εσυμφώνουν ή εδιαφώνουν μαζί τους , αλλά εκτίμουν το ότι ελαλούσαν την άποψήν τους τζιαι εδιακηρύτταν ότι επιστεύκαν τζιήνα που ελαλούσαν. Εν πολλά απογοητευτικόν το ξεκατίνιασμα!!!! Εν πολλά απελπιστικόν το να τους θωρώ να μεν διαφέρουν έστω τζιαι νακκουρουλλούϊν που τζιήνους "τους ζυμωμένους στην πολιτική"!

Μετά εν τζιήνοι που "επροορίζουνταν" για "πολιτικοί". Που "τζάκι"! Γιατί τους είπεν ο παπάς τους τζιαι ονειρεύτηκέν τους η μάμμα τους 'ναν πας το ψηφοδέλτιον του "κόμματος" μιαν ημέραν! Κάποιοι που τούτους ερίψαν χοντρό λεφτό! Εν εξηγούνται διαφορετικά οι γιγαντοαφίσιες μες τες στράτες, οι τηλεοπτικές διαφημίσεις, τα γραφεία τζιαι τα επιτελεία, τα τηλεφωνήματα τζιαι εν ηξέρω γιω τι άλλον! Που τα βρίσκουν τούτα ούλλα;!!!!!!! Πόσων μωρών εννα εδιασφαλίζετουν η ζωή ώσπου να ενηλικιωθούν;! Πόσων πλασμάτων τα φάρμακα τζιαι οι θεραπείες έν να εκαλύφκουνταν;! Τζιαι αντί για ανθρωπιστικά, αν το δω αποκλειστικά "πολιτικά", πόσον που το δημόσιον χρέον ήταν να επιερώνετουν;! Για πόσον τζιαιρόν ήταν να εστηρίζετουν η "βιωσιμότητα του ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων"¨;! (πόσες φορές ν' ακούσω τες πιππίλλες, εξεκίνησα τζι' αναπαράγω τες!)

Που εν "ο μεστός πολιτικός λόγος" που ούλλοι διακηρύττουν;! Που εν το ιδεολογικόν υπόβαθρον που πλαισιώνει τούτον "το μεστόν πολιτικόν λόγο";! Που εν οι "φρέσκιες" ιδέες, "οι νέες προτάσεις", οι "διορατικές" τζιαι με "πολιτικόν ήθος" δημοκρατικές αρχές τζιαι εναλλακτικές λύσεις που στηρίζουνται "σε σοβαρά επιχειρήματα" τζιαι επιστημονικότηταν;! Γιατί δηλαδή να πρέπει να ψημίσω μιαν γεναίκαν επειδή εν σέξυ ή όμορφη ή νέα;! Τζιαι 'γιω είμαι τζιαι τα τρία αλλά εν το κάμνω θέμα! (λαλούμεν τωρά!) Ούτε σημαίνει ότι κάμων για "πολιτικός" ή για τη Βουλή! Γιατί πρέπει να ψηφίσω τον ώριμο με το ριγμένο σακκάκι στον ώμο τζιαι το μυστηριώδες χαμόγελο τζιαι διαπεραστικό βλέμμα;! Ξέρουν πόσοι ποτούτους κυκλοφορούν;!!! Ππππππιιιιιιιιιιιιιιιιιιι!!!!!!!!!!!!!! Μιλιούνια!!!! Εν τζιαι σημαίνει ότι άμαν αννοίξουν το στόμαν τους εννά φκει τζιαι κάτι παραπάνω που ..... "κρα, κρα!".

Εν με κανεί το χάλι μου, πιάννουμε τζιαι κρίσεις συνειδήσεως ότι αμμέ ψηφίσω, συμβάλλω στη συλλογικήν αποποίησην ευθύνης τζιαι εσσάν' να τζιαι ψηφίζω ούλλους τζι' ούλλες πιο πάνω!

Νομίζω εν' ο ανάδρομος Ερμής που φταίει για τούτον ούλον το μηδενισμό που μου βκαίννει τζιαι εν με χαρακτηρίζει καθόλου! Μα καθόλου, όμως! Ποτζιεί ποδά θωρώ τζιαι κάποιες περιπτώσεις (μετριούνται πας τα δακτύλια του μιου σιερκού!!!) που έχουν προοπτική 'ναν ή να γίνουν αστερούδκια αν δεν τους φάει το σύστημα ή αν μεν αππωθούν τζιαι καβαλλιτζιέψουν καλαμιώνες!

Εκτός τζι' αν θωρώ λουλλουπούδκια!

6 σχόλια:

Μάριος είπε...

Τούτον που λαλείς εν κάτι που με πειράζει χρόνια. Που την μιαν εν με εκφράζει τίποτε τζιαι κανένας. Τούτοι εν ανθρώποι που έπρεπεν νάχουν ιδέες τζιαι όραμαν-η τραγική αλήθκεια εν ότι ο νούς τους εν το βόλεμαν τζιαι η δημιουργία διχτύων.

Που την άλλην εσκέφτηκα τζιαι γω πολλές φορές να νικατωθώ, να βοηθήσω να αλλάξουν τα πράματα που εν μου αρέσκουν-γιατί απόν εν πόξω του χορού κλπ κλπ...αλλά νομίζω εν αδύνατον να νικατωθεί κανείς τζιαι να μείνει αγνός τζιαι να μεν γινεί σαν τζιείνους που εν μας εκφράζουν. Η ψηφοθηρία τζιαι το ψέμαν εν οι νόρμες. Όι ευκαριστώ. Εν θέλω να χορέψω σκυλλάδικον για την ψήφον, κουπανιώ την κκελλέν μου με το χέβι μέταλ μου όπως πάντα τζιαι κανεί μου.

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα ....τζιαι της Σμύρνης ..τζιαι του Σάλεμ είπε...

Μάριε, έννεν μόνον το νεκάτωμαν το θέμα. Άμαν έσιει κανένας το σκουλούτζιην να τον τρώει, νεκατωθεί εν νεκατωθεί πάλε εννά τον τρώει! Τζιαι τον τζιαιρόν που ενεκατώννουμουν λλίον πολλά τζιαι άμαν εν νεκατώννουμαι πάλε φακκώ τη κκελλέ μου με ροκιές τζιαι χέβι μέταλ τζιαι πάλε πονώ το στομάσιη μου!

Νομίζω η μεγαλύττερη τους έννοια εν η εικόνα! Αν ήσουν δαμέ να θωρείς τες φωτογραφίες τζιαι το φιξάρισμαν που ππέφτει......!!!! Αφού άμαν τους δεις στες φωτογραφίες τζι' ύστερα στην τηλεόραση πρέπει να ακούσεις το όνομα για να καταλάβεις ποιοι ένουν!!!!

Που την άλλην καταλάβω τζιαι την προσέγγιση του Άνευ που βασίζεται σε ότι εν πιο κοντινό στην ιδεολογία τζιαι κοσμοθεωρίαν του (αν εκατάλαβα καλά την προσέγγισήν του). Ίσως να' ναν τζιαι τούτος ένας τρόπος εκλογίκευσης των επιλογών που υπάρχουν.

Ανώνυμος είπε...

τζιαι γω που είμαι δακάτω θωρώ τους λλίον, αλλά ευτυχώς εν θωρώ τες αφίσιες μες τους δρόμους να πάθω τζιαι κανέναν δυστύχημαν που τα νεύρα μου, όπως στες Ευρωεκλογές με τζιείντον γάρον τον Πιτσιλλίδην (όι πως έπαθα δυστύχημαν αλλά λαλούμεν τωρά). Κάποτε λαλούν μου να πάω να ψηφίσω. Όι μάνα μου.

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα ....τζιαι της Σμύρνης ..τζιαι του Σάλεμ είπε...

Πρέπει να "έππιαεν" τον παλμόν των κατακρίσεων τότε, γιατί τώρα εν κάμνει το ίδιο. Στες ευρωεκλογές, εδούλευκα κέντρο (παλιάν πόλην) της Λευκωσίας. Ως τι να πάου δουλειάν, είσιεν μέρα που εμέτρησα δέκα (ναι!!!!!) σμαρτ με τη φάτσαν του πάνω! Χώρκα οι πίζας τζιαι οι ηλεκτρονικές γιγαντοαφίσες! Ας με μιλήσουμεν για τα "κηρύγματα" στες εκκλησιές!!!!

Φέτος γενικόττερα εν κάπως πιο ήπια τα πράματα. Μεν φανταστείς τίποτε το συνταρακτικόν όμως!

postbabylon είπε...

Εγω πάλε καταλάβω τον Μάριον. Ξέρω πααααρα πολλά τραουθκια, τζιαι αμμέν ιξέρω μπορώ να τσιαττίσω τζιαι κανέναν, αλλά παρόλα αυτά είμαι αππέσσω του χορού.

Θα εψήφιζα μιαν γεννίκην αλλάγην.

Α, τζιαι να σε καλωσορίσουμεν στη μπλογκοσφάιρα σιόνα! Κάλως μας ήρτες!

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα ....τζιαι της Σμύρνης ..τζιαι του Σάλεμ είπε...

Φκαριστώ Post για το καλωσόρισμα! Καλώς σας ήβρα! :)

Συμφωνώ τζιαι γιω ως προς την αναγκαιότηταν της γενικής αλλαγής.

Καταλάβω το Μάριο. Τζιαι που εν μακρυά γλιτώνει πολλά!! Η απόσταση έσιει τζιαι τα καλά τζιαι τα κακά της που μπορεί τζιαι να ταυτίζουνται: Γλίτώνεις πολλά τζιαι το βίωμαν της καθημερινότητας εν διαφορετικόν. Τουλάχιστον όσον αφορά στες αφίσιες τζιαι το καθημερινό ξεκατίνιασμα. Τούτον εβίωσα όταν ήμουν τζιαι γιω ξενιτεμένη. Τωρά που είμαι δαμέ νιώθω πιο έντονα την ευθύνην τζιαι την απελπισίαν γυρώ μου, όπως φυσικά τζιαι τον ενθουσιασμό τζιαι ελπίδα κάποιων αθεράπευτα ρομαντικών τζιαι ιδεολόγων! :)