Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Εγχειρίδιον Διαχείρισης Δήμου: Αφιερωμένο στο Κ. Γιωρκάτζιη


Είπα πως ήταν να ποσαραντόσω με τούτον το θέμαν, αλλά οι μπλογκοπαρέες Φούλλλληηηςς (με το γυμνόν πρίγκιπαν) τζιαι Ακέρας (με την πράσινην γεναιτζιάν της Ελένης) ετσιγκλίσαν με άθελά με τες αναρτήσεις τους τζιαι είπα να δώκω μέσα έστω τζιαι αν μου έτρωεν χρόνον τζιαι εχρειάζετουν ακόμα παραπάνω ίσως για να ολοκληρωθεί το τι έθελα να γράψω. Μόλις είδα τι εγράψαν τα κοπέλια πιο πάνω τζιαι σε σχέση με το τι έθελα να γράψω, ήρτεν στο νου μου η.... "τριλογία"! "Τριλογία" γιατί ενώ τζιαι οι τρεις αναρτήσεις καταπιάννουνται με το ίδιον ουσιαστικά θέμαν, επικεντρώνουνται σε διαφορετικές πτυχές τους για να συμβάλουν σε μιαν ολότηταν! Το αστείον του πραμάτου εν ότι η πιο αχάπαρη εκαταπιάστειν με το πιο τεχνικό κομμάτιν της υπόθεσης!


Είδα όπως τζιαι ο Φούλλληηης το μεγάλο ντιμπέϊτ την περασμένην Δευτέρα στο Μέγκα Κύπρου (γυρεύκω που τότε το βιτεούϊ για το βάλω, αλλά "απωλείται"!) Θωρώντας το τι εδιαδραματίζετουν ήρτεν μου ότι το σημαντικόττερον θέμα με τον Κωνσταντίνο Γιωρκάτζιης εν ότι εν έσιει έναν εγχειρίδιον για τη διαχείριση ΜΗ ιδιωτικών ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ. Αποφάσισα να αρκέψω να το γράφω τζιαι όποιος έσιει την καλήν θέληση να συμβάλει, να νιώσει ελεύθερος να το κάμει, γιατί με τούτον τον τρόπον εννά βοηθήσουμεν ουσιαστικά τους εαυτούς μας τζιαι τους μικρόκοσμους που ζιούμεν για να κατανοήσουν οι διεκδικόντες την εξουσίαν στην Τοπικήν Αυτοδιοίκησην ότι η .... "καρέκλα" (ακα τίτλος) ένναιν φίτσιον μόνον, ούτε ένας "καλός μισθός",  ούτε το μέσον εξασφάλισης διαφόρων οφελημάτων άμεσων τζιαι έμμεσων.


1. Δήμος (όπου δήμος βλέπε δομή τοπικής αυτοδιοίκησης - χρησιμοποιώ τον Δήμο γιατί εν "περιπτωσιακή μελέτη" ο Δήμος Λευκωσίας επ' ευκαιρία του ντιμπέϊτ): Έννεν επιχείριση ευτυχώς ή δυστυχώς! Που τι στιγμήν που μέρος του Προϋπολογισμού του προέρχεται που το κράτος, αποκλείει το 'ναν επιχείριση. Το ίδιον συμβαίνει τζιαι επειδή μέρος των εσόδων του δήμου προέρχεται που τον φτωχόν τον κόσμον τζιαι τα τέλη που καταβάλλει ως φορολογία διαφόρων μορφών. Τα δκυο πιο πάνω καθιστούν το Δήμο ως μηχανισμό παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, άρα λειτούργημαν!


Επομένως, η προσέγγισή διαχείρισής του ως "επιχείρηση" αναιρεί τον ουσιαστικόν λόγον ύπαρξης της τοπικής αυτοδιοίκησης γιατί οι επιχειρήσεις στοχεύουν στην κερδοφορίαν πρώτιστα, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται τζιαι στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών με σεβασμόν προς τες ανάγκες τους τζιαι την αξιοπρέπειάν τους. Επομένως, οι κουρούπεττοι τζιαι οι κοκόνες που δουλεύκουν τζιαμέν (είτε ως υπάλληλοι, είτε ως αιρετοί) ενεργούν αναλόγως των πιο πάνω προσεγγίσεων, τζιαι αναλόγως εν τζιαι η εξυπηρέτηση που λαμβάννει ο καθένας που μας! Όσοι/σες που τούτους αντιλαμβάνουνται ότι ο μισθός τους φκαίνει που την πούγκα του κόσμου τζιαι γι' αυτό έσιει υποχρέωσην ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στους μεροκαμαθκιάριες που τους τρων τα λιοπύρκα, να εξυπηρετούν, εννά το κάμουν με χαμόγελο τζιαι καθαρήν καρκιάν. Οι υπόλοιποι που νομίζουν ότι χρωστά τους ούλλος ο κόσμος τζιείνα που χρωστούν στον εαυτόν τους, εν μουτρούχοι, κακομάζαλοι τζιαι μονόχνωτοι, τζιαι τούτον το ύφος εννά έχουν! (κάτι παρόμοιον που γίνεται γεννικόττερα στην κρατικήν μηχανή)


2. Το μεγαλλύττερο πρόβλημα: Η Ελένη Μαύρου σε τούτην την ερώτησην (ήταν η πρώτη ερώτηση που ετέθηκεν τζιαι εκλήθηκεν πρώτη να απαντήσει) εθεώρησεν ότι η διαίρεση της πόλης εν το μεγαλλύττερον πρόβλημαν της Λευκωσίας τζιαι τούτη εσυνέβαλεν τζιαι στη "φθίνουσαν πορεία των ιστορικών περιοχών", περιλαμβανομένων τζιαι υποδομών όπως εν το οδικό δίκτυον, οι κοινωνικές παροχές τζιαι η ποιότητα ζωής. Τούτον εν φαίνεται να συμβαίνει σε άλλες "μεγάλες" πόλεις της Κύπρου τζιαι ίσως γι' αυτόν να μεν γίνεται τζιαι ευρέως κατανοητόν. Άμαν έσιεις μισήν πόλη, φαίνεσταί μου λογικόν να υπάρχει δυσκολία στην απάμβλυνση του κυκλοφοριακού (αφού υπάρχουν στη διάθεσην του κοινού, οι μισοί ουσιαστικά δρόμοι), στην ΄γκετοποίηση' περιοχών που άλλοτε αποτελούσαν την καρκιάν των 'αρχοντικών' περιοχών αφού που μιαν φάσην τζιαι μετά βρίσκουνται πας τη γραμμή που χωρίζει με τον 'εχθρόν', τζιαι στον επηρεασμό γεννικόττερα της ποιότητας ζωής των ανθρώπων αφού ακόμα τζιαι η 'ενέργεια' ("ατμόσφαιρα") εδιαφοροποιήθηκεν επηρεαζόμενη που τες μάχες, που τες απειλές, που το φόον, που τους συμβολισμούς τζιαι τους μύθους.


Στην ερώτησην τούτην, ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζιης παρόλον ότι επιάστειν που τούτην την κουβένταν της Ελένης Μαύρου, επικεντρώθηκεν στη μείωσην του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκωσίας. Μπορεί να μεν ηξέρει ότι τα πράματα έννεν τα ίδια όπως ήταν πέρσι ή πρόπερσι οικονομικά, ότι πετσοκόφκουνται παντού πολλά. Ούτε ότι ο Προϋπολογισμός των Δήμων υποβάλλεται στο Υπουργείον Εσωτερικών τζιαι στη συνέχεια στο Υπουργείο Οικονομικών πριν φτάσουν στη Βουλή για να ψηφιστούν τζιαι μετά να δημοσιευτούν ως νόμος στην επίσημην εφημερίδαν της Δημοκρατίας. Τζιαι μετά που τζιαμέ να παν στην Ένωση Δήμων για την πρώτην κατανομή, τζιαι μετά τη δεύτερη που λαμβάνεται υπόψη όϊ μόνον η ανάγκη που υπάρχει αλλά τζιαι σε πόσους εκλογείς (προσέξετε τζιαι όϊ κατοίκους) απευθύνεται ένας δήμος. Φυσικά, τούτα τα πράματα εν ηχρειάζεται να τα κάμεις σε μιαν επιχείρησην! Σημαντική κατά την απόψή μου, ήταν η φράση που επέλεξεν μεταξύ άλλων να χρησιμοποιήσει για να στηρίξει τη θέσην του "Η Λευκωσία είναι μη-ανταγωνιστική". Τούτη η φράση δείχνει τζιαι την προσέγγισην για την οποίαν εγίνειν αναφορά πιο πάνω


Ανέφερεν ότι ο "κόσμος ψηφίζει με τα πόδκια του" για να υποστηρίξει τον τρόπον προσέλευσην των κατοίκων στες δουλειές τζιαι στα καταστήματα, στην ανυπαρξίαν Μεγάρου Πολιτισμού, στην καθυστέρηση των εργασιών για την ανάπλασην της Πλατείας Ελευθερίας τζιαι του παλιού ΓΣΠ (σε τούτον αναφέρθηκεν ο Ακέρας εις την ανάρτηση που φαίνεται στο λινκ πιο πάνω οπότε ό,ποιος θέλει μπόρει να πάει τζιαμέ να δκιαβάσει). Θεωρώ λλίον επικίνδυνον ο κόσμος να ψηφίζει με τα πόδκια του τζιαι όϊ με το νουν του! Γιατί  σε ούλλην την παλιάν πόλη εννά δει τους δρόμους να σταματούν μες τη μέσην - ή τουλάχιστον σε κάποιο σημείον - που την κατοχήν τζιαι τούτον έννεν δουλειά του Δημάρχου! Επίσης, τζιείνος που ψηφίζει με τα πόδκια του εννά δει τζιαι το ΘΟΚ χωρίς στέγην όϊ εξυπαιτιότητας της Ελένης Μαύρου! Τζιαι τζιείνος που ψηφίζει με τα πόδκια του, ελπίζω να το ίδιον άτομο που εψήφιζεν τζιαι πριν δέκα γρόνια με τα πόδκια του, για να μπορεί να δει ήνταλως εγίνειν η περιοχή της Πύλης Αμμοχώστου, της Χρυσαλινιώτισσας, του Λήδρα Ππάλας, της Πύλης Πάφου περιλαμβανομένης τζιαι του κομμαθκιού της Πλατείας Σολωμού.


Γιατί τούτα εσύνδεσέν τα με το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας ένηξέρω, ούτε τζιαι εκατάλαβα! Μάλλον ούτε τζιαι ο ίδιος, γι' αυτόν πάμεν στο σημείον .....


3. Τοπικό Σχέδιο: Εν ο σχεδιασμός που περιλαμβάνει τες πολεοδομικές ζώνες τζιαι τους όρους που τες διέπουν (ποσοστό δόμησης, κάλυψης κλπ), τες βιομηχανικές τζιαι βιοτεχνικές ζώνες τζιαι περιοχές, αρκάτζια τζιαι ποταμούς, ζώνες προστασίας, εμπορικές αναπτύξεις, τα λεγόμενα ΠΕΚ (που εν κάτι σαν την περιοχή του "κάμπου εμπορικής δραστηριότητας Σιακόλα" στην είσοδον της Λευκωσίας, τες χρήσεις της γης (π.χ. αν χρησιμοποιείται για οικιστικούς σκοπούς ποιας μορφής; σπίθκια, ωκέλλες, πολυκατοικίες ή εξειδικευμένες αναπτύξεις π.χ. νοσοκομεία, πανεπιστήμια) κλπ. Το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας εν δαμέ, τζιαι όπως φαίνεται τζιαι που τους χάρτες, αφορά τζιείνον που λαλούν "μείζων Λευκωσία" τζιαι περιλαμβάνει τζιαι την Αγλαντζιάν, τζιαι την Έγκωμη, τζιαι τον Άη Δεμέτη, τζιαι το Στρόβολο, τζιαι τη Λακατάμια, τζιαι το Γέρι. Άρα μιλούμεν για ένα σχεδιασμό που περιλαμβάνει τζιαι αφορά πάνω που ένα δήμο, πέραν που το Δήμο Λευκωσίας! Τούτον εν έπρεπε να το ξέρει ένας υποψήφιος Δήμαρχος;! Εν τζι' εν ανάγκη να έκατσεν να το εδκιάβασεν ούλλον αν μεν έθελεν ή έν είσιεν ώραν! Τουλάχιστον ότι εν αφορά ΜΟΝΟΝ την πόλη στην οποίαν εν υποψήφιος;!


Επιπρόσθετα στο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας - πάλε που τους χάρτες - μεταξύ άλλων φαίνεται ξεχωριστά το αστικόν κέντρον, ποδηλατόδρομοι τζιαι πεζόδρομοι (π.χ. του Πιδκιά), χώροι στάθμευσης που έχουν να κάμουν με σχέδια για παροχήν κινήτρων, ο σταθμός των λεωφορείων, χώροι πρασίνου, η τάφρος τζιαι η εντός των τειχών πόλη.


Έναν εγχείρημαν όπως τα Τοπικά Σχέδια χρήζουν μελέτης που τους εκάστοτε μνηστήρες της ό,ποιας δημαρχείας για να μπόρουν να συνδυάσουν το όραμα ή ορέξεις με το τι περιλαμβάννει τζιαι να μεν γελοιοποιούνται στες τηλεοράσεις τζιαι τα ράδια γιατί εν καταλάβουν ήντα μπου τους γράφουν οι επικοινωνιολόγοι. Γιατί τζιαι τζιείνοι πόσα να προλάβουν;! Για τα ατακαδόρικα σλόγκαν για την μελέτην τζιαι διερεύνησην!


Τζιαι η τελευταία φράση φέρνει με σε μια διαπίστωσην της Ελένης Μαύρου: όπως είπεν στον Κων/νο Γιωρκάτζιη εμέτρησεν καμιά τριανταρκάν φορές τούτην τη φράσην στο πρόγραμμαν του, τζιαι ερώτησέν τον πόσον χρόνον εννά του πάρει να μελετήσει τζιαι να διερευνήση. Η απάντηση του κύριου Γιωρκάτζιη ήταν "καθόλου". Πολλά ενδιαφέρουσα απάντηση! Εννοούσεν ότι εν του παίρνει καθόλου χρόνον η μελέτη τζιαι η διερεύνηση;!!! Δαμέ έφα μου μιαν εφτομάδα να διερευνήσω τούτα τα πράματα για μιαν ανάρτησην, τζιείνου έθα του πάρει καθόλου;!!!!! Ντα που να πάει στους Νόμους που εννά διέπουν τες αρμοδιότητές του;!!!! Να πάει στον Περί Δήμων, στον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Περί Οδών και Οικοδομών, Περί Σκύλων, Περί Γάμου, Περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων, Περί Πώλησης Οινοπνευματοδών Ποτών, Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, Περί Δημοσίων Οδών, Περί Συντονισμού Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (τούτοι μόνον εν τζιείνοι που έσιει τζιαι η Ένωση Δήμων), Περί Γενικών Αρχών Χρηστής Διοίκησης, Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Περί Χώρων Πρασίνου, τζιαι πάμεν ..... εν η ασφάλεια στο χώρον εργασίας, εν η ασφάλεια στα πάρκα τζιαι τους παιχνιδότοπους (τζιαι προδιαγραφές για τα παιχνίδκια τζιαι τα πατώματα ασφαλείας), την Πολεοδομικήν Αμνηστεία, τες Συλλογικές Συμβάσεις τζιαι τζιείνους ούλλους τους δημοτικούς κανονισμούς!!! Μπράβο κύριε Γιωρκάτζιη!!! Δε πόσον τόπον μου έφαεν να τα γράψω!!! Να τα δκιαβάσω με το συζητάς!!! Αν εσύ εν θέλεις καθόλου χρόνο, μόνο μπράβο μπόρω να σου πω, αφού έσιεις έτσι φωτογραφικήν μνήμην! Εμέναν πάντως το χαρντ ντισκ μου άρκεψεν να γεμώννει τζιαι είμαι πιο μιτσιά που σέναν!


4. Το πρόβλημαν της Ελένης Μαύρου, ο Κων/νος Γιωρκάτζιης το εντόπισεν στην ανεπιτυχή διεκδίκηση τζιαι "ανεξάρτητη" διεκδικητικότηταν! Έφερεν ως παράδειγμαν δαμέ το πάρκο του Πιδκιά, παρουσιάζοντας μιαν εφημερίδαν (η σιεηττάνα η γεναίκα ετσιάκκαρεν την ημερομηνίαν που ήταν του 2007! - όϊ γελάς της!) που ανέφερνεν ότι θα εδιεκδικούνταν κοντύλια που τα διαρθρωτικά ταμεία, τζιαι για να κωλυσιεργήσει το έργον η Ελένη Μαύρου επήρεν το ως Πολεοδομικόν. Τούτον παίρνει μας  στο σημείον 4 - Διαρθρωτικά Ταμεία vs Πολεοδομικά Κονδύλια: Πρώτον τα διαρθρωτικά ταμεία εντάσσουνται στες προγραμματικές και χρηματοδοτικές περιόδους της Ε.Ε. Τούτη που διανύουμεν εν η 2007 - 2013. Κατά την Κυπριακήν Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., εννά συζητηθούν οι Προϋπολογισμοί, τζιαι τζιείνον που λαλούν εις τες Βρυξέλλες ...... Financial Regulation - εν τζιαι τζιείνον που οι Εγγλέζοι ανεμίζουν όπου βρεθούν τζιαι όπου σταθούν, ιδιαίτερα άμαν θέλουν να μπλοκκάρουν έναν θέμαν! Σε τούτες, λοιπόν τες περιόδους εντάσσουνται τζιαι τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα. Για να μπόρει κάποιος (εν εξαιρούνται οι Δήμοι) να εξασφαλίσουν χρηματοδότησην πρέπει να ανοιχτούν προσκλήσεις για υποβολήν προτάσεων. Οι προτάσεις εν είτε κλειστές (αφορούν κρατικές δομές), είτε ανοικτές (καθορίζουνται πάλε ποιοι εν οι δικαιούχοι αλλά εν' ναιν αναγκαίον να έρτει που το κράτος η πρόταση). Για να μεν κάθουμαι να τα γράφω ούλλα που αφορούν τούτον το θέμαν, το Γραφείο στες Βρυξέλλες της Ένωσης Δήμων εύκαλεν Οδηγόν για τα Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα που διά μιαν αίσθησην!
Άμαν μια πρόταση εν εγκριθεί εν πιάνει τη χρηματοδότησην! Τζιαι για να γλυτώσει η τοπική αρχή να επωμιστεί ούλλον το κόστος, μετατρέπει έναν έργον σε Πολεοδομικόν! Τούτο σημαίνει ότι η Πολεοδομία πιερώνει τα 2/3 τζιαι η τοπική αρχή το 1/3 του κόστους!!! Ψιλά γράμματα τούτα! Για μερικά εκατομμύρια μόνον μιλούμεν! Ούτε τζιαι η Ε.Ε. εν μια σακκούλλα λίρες τζιαι ό,ποιος θέλει μπει το σιέριν του μέσα τζι' αρπάσσει!

5. «Μεν μιλάς!» Τούτον έπιαν το, το μμάτι μου να το λαλεί ο Κων/νος Γιωρκάτζιης στον Κ.  Καντούνα! Πέραν που τούτον το μιτσήν τζιαι ασήμαντον (!!!), κάθε πρόταση εξεκίναν με τη λέξη «Διαφωνώ». Τούτον, για μέναν υποδηλοί τζιαι την προσέγγισην κάποιου στον τρόπο που λύει τες διαφορές του με τους άλλους! Φανταστείτε μόνον αν σε κάθε δημοτικό συμβούλιον ό,ποιος αιρετός συμμετέχει ξεκινά με τούτον το ρήμα τζιαι κυρίως ο Δήμαρχος, πόση συναίνεση εννά διασφαλίσει για να προχωρήσει τζιαι το πιο ασήμαντο! Τζιαι σε ποιους εννά έσιει αντίκτυπον! Πόσοι ανθρώποι εννά χάσουν ή να κερδίσουν που μιαν τέθκοιαν προσέγγισην! Στην τελικήν, έννεν το ήντα μπου εννά πεις αλλά ήνταλως εννά το πεις!

Το μεγαλλύττερον πρόβλημαν που είδα να έσιει ο Κων/νος Γιωρκάτζιης, τον οποίον εν ηξέρω προσωπικά, αλλά εδιαπίστωσα μέσα που τούτον το ντιμπέϊτ εν ότι η αλαζονεία του «εγιώ ξέρω τα ούλλα» εμποδίζει σημαντικά την απόκτηση μιας στοιχειώδους αντίληψης για το που επήεν τζιαι εμπλέκτηκεν! Τούτον ακριβώς πιστεύκω εν που τον εμπόδισεν να προβλέψει τζιαι πόσον εύκολη εν η στοχοποίησή του ως το κακομαθημένον μαμμόθρεφτον που τα ήβρεν ούλλα έτοιμα τζιαι παίζει τον κέκα.

Τούτον το χαρακτηριστικόν εν τζιείνον που τον εμπόδισεν να δει ότι κομμάτι του ΔΗΣΥ, ενοχλείται γιατί εν γιος της Φωτεινής τζιαι μεγαλωμένος που τον Τάσσον (παρόλην τη φήμην ότι υποστήριξεν Κασουλίδην στες τελευταίες προεδρικές τζιαι όϊ Τάσσον), τούτον εν που μοιράζει κόσμον της ΕΔΕΚ, τούτον εν τζιείνο που θωρεί κόσμος του ΔΗΚΟ τζιαι εν θέλει να ενδυναμώσει την Παπαδοπουλλικήν κλικκάν (τζιαι για να αποφευχθεί επήεν ο αρφός Νικόλας σε συγκέντρωσην του Κλεάνθους στη Σκάλαν ως αντάλλαγμα πέρκι τζιαι κερδιθεί λλίη εύνοια που τον Κάρογιαν τζιαι τους δικούς του!).

Μέσα που μια συζήτηση τζιαι με τη φιλενάδα «Ανεμοδαρμένον Ύψος» (όϊ έννεν για νύσια τζιαι μαλιά που μιλώ με τες φιλενάδες μου!), επροκύψαν τζιαι άλλα, όπως το πως για παράδειγμα «ελέγχει» κάποιος τες «εισφορές» που «πετούν» τελευταίως σε σωματεία τζιαι οργανώσεις που εμπλάστηκεν πριν που τη Δήμαρχο τωρά τες γιορτές, ήνταλως τούτον εν μπόρει να θεωρηθεί ως εξαγορά ψήφων, ήνταλως έθθα δόκει την εντύπωσην ότι εννά «φάει» λεφτά αφού έννεν τα δικά του που εννά διαχειρίζεται τζιαι στην τελικήν εν γιος των γονιών του, αλλά ποιος ξέρει ποιός ένει;!! Ποιος ξέρει ότι εν όντως επιτυχημένος επιχειρηματίας που επολλαπλασίασεν τον πλούτον του για να θεωρηθεί που κάποιους άξιος να κάμει το ίδιο με τη Χώρα;! Τζιαν τελικά τζιείνον που ελαλούσαν οι αρχαίοι υμών πρόγονοι «όμοιος ομοίω αεί πελάζει» τζιαι το πιο πρόσφατον «δείξε μου το φίλον σου να σου πω ποιος είσαι» , άμα δει κανένας ποιοι τον υποστηρίζουν π.χ. Φάνος Λεβέντης (!), εν δείχνει σε κάποιο βαθμό (έστω μιτσήν) τες αξίες του: Περήφανη Λευκωσία σαν να τζιαι δείχνει λλίην ψωροπερηφάνειαν ή μήπως σύγχισην της περηφάνειας με την αξιοπρέπειαν;!!! Που τζιαι τούτον καταδεικνύει πολλά!

Τζιαι τέλος, τέλος, ρε κουμπάρε, νναι, το θέμαν που τίθεται δαμέ εν τζιαι ταξικόν τζιαι φαίνεται που ούλλα τα πουπάνω! Τζιαι ήδη τούτον εμπήκεν στες συνειδήσεις του κόσμου, ότι τούτος εννά γοράσει τη δημαρχεία!

Άμπα τζιαι πρέπει να αλλάξει επικοινωνιακήν στρατηγικήν αν προλαβαίννει;!!! Οξά, εννάν καλλύττερα να αλλάξει επικοινωνιολόγον έστω τζιαι στο παραπέντε;!!!

Όπως τζιαι να έσιει, χαλάλιν της Ελένης που έγραψα την μακροσκελέστερην τζιαι μάλιστα προετοιμασμένην ανάρτησην!!!! Χαλάλι σου κόρη Ελένη! τζιαι η διαφορά εν στην αξιοπρέπειαν (τζιαι δαμέ, γιατί είδα το τζι' αλλού)! Έστω τζιαι αν έσιει κόσμον που συγχίζει τη αξιοπρέπειαν με την «περηφάνεια» που τη συγχίζει με τον εγωϊσμόν που το συγχίζει με το άππωμα!

**************************************************************************
 Ευχαριστίες στο Φούλλληηηη για την ανατροφοδότηση τζιαι τον εντοπισμό των τυπογραφικών λόγο μαθησιακών δυσκολιών που εν εντοπιστήκαν τον τζιαιρόν που έπρεπε!

6 σχόλια:

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα είπε...

Τούτα εν ήταν ούλλα που έθελα να γράψω!!!!! Ήταν μόνον τα μισά!!! Αλλά εν εμπόρηα να τα γράψω ούλλα γιατί εν άντεχα άλλον!!!! Πόσα να πω!!! Άτε το πολλύν πολλύν με δόσεις!!!

Anef_Oriwn είπε...

Μά(γ)ισσα,

Έμεινα ξυστικός! Εν τζιαι δουλεφκεις καθαρίστρια(!) [αφού έχεις τζιαι σαρκάν!] σε κανένα δημαρχείο;

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα είπε...

Ήντα μπου σημαίνει το "ξυστικός";;;;!!! Εμείς οι "Παριζιάνες" , εν τζιαι καταλάβουμεν τα ..... "χωρκάτικα"! Μα επρόλαβες να το δκιαβάσεις μάνι μάνι;!!!

Ανώνυμος είπε...

Είχα deja vu πόψε που είδα πάλαι τον περήφανο υποψήφιο ν'αναμασά τα ίδια και τα ίδια. Όπως το μαθητούδι που έμαθε πόξω το ποίημα του αλλά εν το έμαθε πολλά καλά.

Γιρλάντα

Ουφ! είπε...

το φέησμπουκ του είδες το; αν ισχύει το "δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι" εννά φοηθείς πολλά!!!

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα είπε...

Φούλλλλληηηηηη!!! Την έκφραση "σαρκά του δημαρχείου" άκουσες την;! Εγιώ είμαι τούτη! Πιάννω σβάρναν τα δημαρχεία τζιαι σαρίζω! Ό,ποιο θωρείς "ξιμαρισμένο" εν τζιείνα που εν επισκέφτηκα!

Γιρλάντα μου, εν ήταν deja vu! Κάτι απλούστερον, ενόμισεν ότι ήταν στην εκπομπή της προηγούμενης εβτομάς!

Ουφ! καλωσόρισες! Έκαμε μμου αναμετάδοσην η Γιρλάντα για το φέησμπουκ του! Το στομάσιην μου εν λλίον ευαίσθητον τζιαι εν σηκώννει τόσην κακοποίησην!!!