Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Που τη Λα Πασιονάρια στη Πάρις Χίλτον!

Σημειώνεται κατ΄αρχήν ότι ο τίτλος εν πνευματική ιδιοκτησία της Γιρλάντας, την οποίαν ευχαριστώ δημοσίως για την "αδειοδότηση" χρήσης του!

Εν μέσω κρίσεων (πέραν ούλλων των άλλων - οικονομικής, κοινωνικής, θεσμικής, εθιμικής κλπ -  που μαστίζουν τον κόσμον τζιαι υπαρξιακής που με εκαταβαράρθρωσεν) εβρέθηκα τον τελευταίο τζιαιρό τζιαι σε κρίση συνειδήσεως, εν με κανεί!

Τζιει που ενόμιζα ότι ήβρα τη λύση μου, δηλαδή να συνάξω τα ππουρτού μου τζιαι να μετακομίσω σε εναλίαν γη όπου να μπόρω να μετουσιωθώ στο καπιταλιστικόν όνειρον με τα υπαίθρια τζιακούζια τζιαι τες θερμενόμενες πισίνες, τα χάμμερ (έστω τζιαι με τριπόδι παραμάσκαλα - όϊ για μέναν την τρίμετρη αλλά για τους συνεπιβάτες!!) τζιαι τα ράντζα, εξεκινήσαν να γίνουνται διάφορα τζιαι να βκαίννει που μέσα μου το πνεύμα της Λα Πασιονάριας που με κατέλαβε! - Τζι' ύστερα λαλού σου ότι εν έσιει μετενσαρκώσεις!

Ο γκράντε κούσπος μετά την ....... "επιβεβαίωσην" της οποίας έτυχε, έδοκέν του (κατάκκελλα), να πιάει την κατάσταση ........ στα σιέρκα του για να ....... αναδείξει το "δυναμισμό" τζιαι τον έλεγχο που "ξέρει" (νομίζει) τζιαι μπόρει (ακόμα παραπάνω νομίζει) να έσιει τζιαι να "επιβληθεί" (κάλπικα νομίσματα νομίζει) στους αποστάτες, τρομοκράτες, αναρχικούς, αντιστασιακούς, αντιεξουσιαστές, αριστερούς, αριστερίζοντες κλπ της "επιχείρησής" του. 

Τες πρώτες μέρες της ...... σύρραξης, ακολούθησεν την στρατηγικήν του ..... "μουσουτζιάσματος"! Κατεβασμένα τα μούτρα, ξιπίρκασμαν τζιαι καμία επικοινωνία (λεκτική ουσιαστικά όπως τζιαι όσον τα καταφέρνει) με τες πιο πάνω ομάδες ανθρώπων.

Τούτον επήεν δκυο-τρεις ημέρες. Άμαν είδεν ότι όϊ μόνον εν είσιεν το επιθυμητόν αποτέλεσμαν, αλλά είσιεν ξεκινήσει τζιαι έναν γεννικόττερον κράξιμον όϊ μόνον στο "τραστ" (που δαμέ τζιαι δα έτσι εννά ονομάζεται ο χώρος εργασίας μου, εμπνευσμένο που το σημερινό ποστ του Άνευ) αλλά τζιαι στον γενικόττερον περίγυρόν του με κίνδυνο να αλλοιώνεται η εικόνα του "καλού παιδιού", του "γελαστού παιδιού", του "προσιτού παιδιού" μα πάνω που ούλλα της ..... "ώριμης ξιμαρισιάς", αποφάσισεν να αλλάξει πλεύσην. Αποπειράθηκεν να βάλει "μικρούς" και "επιτεύξιμους" στόχους με λλίο ττατς του πάλαι ποτέ πετυχημένου "διαίρει και βασίλευε". Εμπήκεν εφκήκεν, ανέβηκεν εκατέβηκεν, εβούρησε, εξεροστάλιασεν, είπεν τζιαι ξιείπεν, έγλυψε τζιαι εσφότζιησεν, τίποτε .... πάλε εν του εφκήκεν! Έκατσεν τζιαι εσκέφτηκεν τζιαι είδεν ότι εν τον ...... αγαπά .... το πράμαν. Έπρεπεν, επομένως, να αναθεωρήσει στρατηγική. Πάλε. Αυτό θα πει σταθερότητα οξά εν μέρος της γενικόττερης .... ευελιξίας;!

Η στρατηγική στην οποία εκατέληξεν ότι εννά εν πιο "κερδοφόρα", εν τζιείνη του αδύναμου κρίκκου. Ή μάλλον των αδύναμων κρίκκων τους οποίους έτσι τζι' αλλιώς τζιείνος εδημιούργησεν μέσα που παρατυπίες (παρανομίες εννά μπόρουν να θεωρηθούν άμαν προχωρήσει το πράμαν τζιαι εξεταστεί ενδελεχώς η νομική του διάσταση). Τζιαι εξεκίνησεν να κτυπά τους ανθρώπους που θεωρεί ότι ανήκουν στες κατηγορίες που επροαναφερθήκαν τζιαι αποτελούν το δημιούργημάν του ως αδύναμοι κρίκκοι.

Τζιαι δαμέ μπαίνει στο χορό, η υποφαινόμενη, που αναλαμβάνει ρόλο Λα Πασσιονάρια, η προστάτιδα των κακομάζαλων τζιαι κατατρεγμένων. Έσιει που έσιει μιαν ροπή να υπερασπίζεται σθεναρά τες ..... μειονότητες, τζιαι να της φκαίννει το μητρικό υπερπροστατευτικόν που εκληρονόμησεν που τη μάμμα Μοργκάνα, αποφάσισεν να δει εαυτόν τζιαι προστάτιδα των ασθενέστερων ομάδων πληθυσμού του εργαζόμενου λαού!

Έδοκεν (κατά το δοκεί) του γκράντε κούσπου στα πλαίσια της τελευταίας αποφασισθείσας τακτικής της γεννικόττερης στρατηγικής του, να καλέσει για το θέμα των αδύναμων κρίκκων, να κάμει το γκραντ τουρ του με τες συντεχνίες για να τους κάμει ππππα τζιαι να το φοηθούν. Επιμελώς ατημέλητα τζιαι λλίον εσκεμμένα εκάλεσεν τη συντεχνίαν που θεωρεί ότι τον εκφράζει τζιαι στην οποία φυσικά δεν ανήκουν οι αδύναμοι κρίκκοι. Η Λα Πασιονάρια που την είδεν τζιαι Κάρμεν συν τοις άλλοις εφρόντισεν τυχαίως τζιαι μοιραίως να το μάθει τζιαι η συντεχνία που εκπροσωπεί τους αδύναμους κρίκκους. Το ξικάπνισμα του ηφαιστείου της Ισλανδίας που επροκάλεσεν απαγορεύσεις πτήσεων αθθυμάστε το; Που ννα το ξαναδείτε μεν παραξενευτείται! Ούτε τζι' αν προκαλέσει τα ίδια!  Γιατί η Λα Πασιονάρια- Κάρμεν ενδιέτριψεν τζιαι στο εργατικό δίκαιο ειδικόττερα τζιαι νομικά γεννικόττερα τελευταίως. 

Ο γκράντε κούσπους - που το παίζει τζιαι πολλά θρησκευόμενος - είδεν το θεό τζιαι εφοήθηκεν! Εν που το ππππα του μάλλον εφοήθηκεν! Με λλία λόγια εξίππασεν τον εαυτόν του! Τζιαι τούτον ένα πππά ήταν, ρε σιέση! Που να ξεκινήσουν τζιαι τα μπαμ με αυξητικές τάσεις τζιαι αλυσιδωτά αποτελέσματα!

Που Δευτέρας, ξεκινούν δειλά δειλά τα μπαμ να εκρήγνυνται! Νομίζω ότι εννά φέρνω τη σιταροπουλλού μου τζιαι τους κουαμέδες τζιαι να παρακολουθώ θέατρον Γιωργαλλή-Κακουράτου όπως τον παλιόν τζιαιρόν που είχαν θίασον τζιαι ανεβάζαν έργα στο θέατρον τέρμαν της Ονασαγόρου, απέναντι που το Κάκτους! Καλάν' ντάξει, εννά μοιάζει παραπάνο με stand-up comedy αλλά το γέλιον εννάν το ίδιον!

Κατά καιρούς χάννω την πίστη μου ότι ό,ποιος φκάλλει το λάκκον του άλλου ππέφτει τελικά ο ίδιος μέσα. Θέλω να εκφράσω δημοσίως στον γκράντε κούσπο (που αποκλείεται να δκιαβάζει μπλογκς γιατί που εν η πρίζα οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής εν ηξέρει γι' αυτό τζιαι έσπασεν την καφεθκιέραν τζιαι το συναγερμό) την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη που όϊ μόνο σκάφκει τον τάφον του τζιαι ετοιμάζεται να δώκει μέσα τζιαι να σιεπαστεί τζιαι με χώμα αν του περάσει, αλλά που με έφκαλεν που τον κόπο να σκέφτουμαι τζιαι μάχουμαι να έβρω τρόπο να τον ηξισιεπάσω. Καταφέρνει τα ως τωρά πολλά καλά τζιαι μόνος του! Τζιαι όϊ μόνο αυτοξισιεπάζεται, καταφέρνει να αυτορεζιλέφκεται τζιαι αννοίει μέτωπα που την άκραν. Τόσα μέτωπα τζιαι με τόσες μονάδες τζιαι ομάδες πολλά πιο κκοτσιάτες που' λλόου του, που μόνον κακόν κάμνει στον εαυτόν του.

Με τες υές του τζιαι μπράβο του! Ζήτω οι αυτοκαταστροφικές τάσεις του γκράντε κούσπου!


Εγιώ εν τζιαι...! Εγιώ είμαι πιο ώριμος!


Υ.Γ. Επειδή επαρατηρήθηκεν ανάκαμψη, εν τζιαι σημαίνει ότι το αρχικό σχέδιο με τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα άλλαξεν! Η αλλαγή μπορεί να επέλθει με την ολοκληρωτικήν αυτοκαταστροφήν του γκράντε κούσπου, μιαν δραματικήν εξέλιξην του κυπριακού (εννοείται θετικήν!) ή συνδυασμόν των δκυο! Διαφορετικά, εν ιγλυτώννω την προσωποποίηση της επιτομής του καπιταλιστικού ονείρου! 

6 σχόλια:

postbabylon είπε...

φιλενάς εν εκατάλαβ τίποτε...

χρόνια πόλλα όμως, δώστου κούσπου με τον κούσπον!

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα ....τζιαι της Σμύρνης ..τζιαι του Σάλεμ είπε...

Πποστ μου, γρόνους καλούς! Άμαν εν τα εκατάλαβες γραμμένα σκέφτου να σου τα ελάλουν δηλαδή – ήταν να ακούου μου όπως τες ριπές του πολυβόλου! 
Να σου τα κάμω eurocents όπως λαλεί τζιαι ο Φούλλληηης:
Λα Πασιονάρια – η μάησσα όπως λειτουργά με τους υπαλλήλους τζιαι κατά προτίμησην τους χαμηλόμισθους τζιαι τζιείνους που απειλούνται
Πάρις Χίλτον – πάλε η μάησσα, άμαν ησκέφτεται να πακκεττάρει τζιαι να φύει για να έβρει τα τζιακούζια τζιαι τες θερμενώμενες πισίνες
Κάρμεν – εγωϊστικά τζιαι εγωκεντρικά η μάησσα άμα λειτουργεί κατά το «της πουτάνας, πουτανιές εν της κάμνεις!»
Τραστ – η δική μου αίρεση
Γκράντε κούσπος – λαλεί το τζιαι το όνομάν του – το μόνο πράμα που καταφέρνει να κάμνει εκτός που να αννοίει το λάκκον του κάμνωντας κάθε τύπου ματσαράγγα ως αυτοκαταστροφικός, εν να απειλεί τζιαι να εκφοβίζει υπαλλήλους, κατά προτίμηση χαμηλόμισθους
Καπνοί όπως του ηφαιστείου της Ιρλανδίας – το αποτέλεσμα που προβλέπεται μετά τη συνάντηση του γκράντε κούσπου με τες συντεχνίες γιατί εν θα ξορτώσει να δικαιολογήσει τες μαλακίες του

Υ.Γ. – Οι τάσεις αυτοεξορίες που εξεκίνησεν να αναπτύσσει η φιλενάς σου λόγω της υπαρξιακής κρίσης που την εσμπαράλιασε

Εν χρειάζεται να δώκω του κούσπου με τον κούσπο τελικά, διά τες μόνος του!

Anef_Oriwn είπε...

Σάμπου τζι' έχασα επισόδεια!

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα ....τζιαι της Σμύρνης ..τζιαι του Σάλεμ είπε...

Φούλλληηη μου καλωσόριες! Δαμέ εν προλαβαίνω εγιώ τα επεισόδια! Κατεβάζω τα πόδκια που το κρεβάτι τζιαι ως τι να πάω δουλειά έσιει τζιυνούρκον επεισόδιο! Τζιαι νομίζω ότι οι ταχύτητες εννά αναπτυχθούν ακόμα παραπάνω όπως παν τα πράματα!

Anef_Oriwn είπε...

Μά(γ)ισσα,

Τούτο το «Κατεβάζω τα πόδκια που το κρεβάτι ...» πολλά ύποπτο μου φαίνεται!
Πάντως όπως θωρώ απέκτησες τζι’ ΕΣΥ μούσαν! Παρεμπιπτόντως εν τζιαι πκιερώνεις [της] τίποτε για πνευματικά δικαιώματα;

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα ....τζιαι της Σμύρνης ..τζιαι του Σάλεμ είπε...

Ύποπτο να σου φαίνετουν το κατεβάζω τα πόδκια πας το κρεβάτι! Εσού μάνα μου εν κατεβάζεις τα πόδκια ΠΟΥ το κρεβάτι για να σηκωστείς;! Πετάς τίποτε;! :)