Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Δαμέ ο κόσμος καίγεται, τζιαι ο Λουκής κτενίζεται

Έππεσεν το μμάτι μου πας το πιο κάτω άρθρο.

Αμματισμένη που το Φούλλληηη, εννά επιχρωματίσω τζιαι μετά να σχολιάσω

21 Ιανουαρίου 2012, 11:44 EET

Πολιτική αγωγή εναντίον του Προέδρου Χριστόφια ως συνομιλητή στις διακοινοτικές συνομιλίες κατέθεσαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας 42 πρόσωπα, οι 3 από τους οποίους αντιπροσωπεύουν τρία διαφορετικά σωματεία με 300 μέλη το καθένα, που ζητούν από το δικαστήριο να εκδώσει διάταγμα που να απαγορεύει στον κ. Χριστόφια να προωθεί τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και να συζητεί προτάσεις για το περιουσιακό και τη διακυβέρνηση που «παραβιάζουν πολιτικά δικαιώματα όπως και το απόλυτο δικαίωμα του ιδιοκτήτη».

Δεν ζητείται άρση της ασυλίας
Την αγωγή, που είναι πρωτοφανής στα πολιτικά και νομικά δεδομένα της Κύπρου, υπογράφουν η Κίνηση για Ελευθερία και Δικαιοσύνη στην Κύπρο, ο Πάνος Ιωαννίδης, η Κλαίρη Αγγελίδου και ο Χάρης Φεραίος, με δικηγόρο τους τον Λουκή Λουκαΐδη, πρώην Β. Γενικό Εισαγγελέα και δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Όπως ανέφερε στη «Σ» ο κ. Λουκαΐδης, «η αγωγή στρέφεται εναντίον του κ. Χριστόφια ως συνομιλητή, άρα δεν χρειάζεται να ζητήσουμε άρση της ασυλίας του, αφού δεν έχει ασυλία ως ιδιώτης».
Πρόσθεσε ότι αν ο κ. Χριστόφιας επικαλεσθεί την ιδιότητά του ως Προέδρου της Δημοκρατίας, τότε υπόλογος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία βάσει του Συντάγματος και έτσι ζητούμε αποζημιώσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία αν η Κυπριακή Δημοκρατία επικαλεσθεί την ιδιότητά του ως Προέδρου. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η Δημοκρατία είναι υπόλογη για οποιαδήποτε παράνομη και άδικη πράξη οποιασδήποτε Αρχής της Δημοκρατίας».

Σε βάρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Με την αγωγή, που στρέφεται και εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα, οι ενάγοντες ζητούν κατά λέξη:
«1. Δήλωση του δικαστηρίου ότι ο πρώτος εναγόμενος (Δ. Χριστόφιας), ενεργών υπό την ιδιότητά του ως συνομιλητής εκ μέρους των Ελλήνων Κυπρίων στις διακοινοτικές συνομιλίες προάγει, προωθεί πολιτική και/ή προβαίνει σε δεσμευτικές προτάσεις για την ανασύσταση του κυπριακού κράτους, οι οποίες είναι σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εναγόντων Ελλήνων Κυπρίων πολιτών και είναι ασυμβίβαστες με διεθνείς Συνθήκες για ανθρώπινα δικαιώματα και αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεσμεύουν το κυπριακό κράτος όπως είναι συγκεκριμένα-
(ι) Η πρόταση και η προώθησή της γραπτώς και προφορικά για "Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία", σύμφωνα με την οποία το υπάρχον κυπριακό κράτος θα διαιρεθεί σε δύο περιφέρειες που θα διοικούνται ξεχωριστά από Τούρκους και Έλληνες Κυπρίους αντιστοίχως, η πρόταση για εκ περιτροπής Προεδρία Ελληνοκύπριου και Τουρκοκύπριου, και οι προτάσεις για τη διακυβέρνηση και κατοίκηση των Κυπρίων που στηρίζονται πάλι σε φυλετικά κριτήρια. Όλες οι εν λόγω προτάσεις είναι ασυμβίβαστες με την απαγόρευση φυλετικών διακρίσεων ή διακρίσεων σε σχέση με πολιτικά και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα που απαγορεύονται από τη Διεθνή Σύμβαση την Αφορώσαν εις την Εξάλειψη Πάσης μορφής Φυλετικής Διακρίσεως και τον Κυρωτικό Νόμο 12 του 1967, από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ιδιαίτερα από το Πρωτόκολλο 12 της Σύμβασης και από το Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, άρθρα 25 και 26».

Οι παράνομοι χρήστες ιδιοκτησίας
Περαιτέρω, οι ενάγοντες ζητούν κατά λέξη:
«ii) Οι προτάσεις και η προώθησή τους που επιβαρύνουν περιουσίες νομίμων ιδιοκτητών Ελλήνων Κυπρίων στα κατεχόμενα αναγνωρίζοντας (χωρίς μάλιστα τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών που περιλαμβάνουν και ορισμένους ενάγοντες) δικαιώματα σε παράνομους χρήστες, Τούρκους, Κυπρίους και Τούρκους εποίκους από την Τουρκία που είναι επίσης ασυμβίβαστες με το δικαίωμα ιδιοκτησίας όπως κατοχυρώνεται στην πιο πάνω Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Σύμβαση της Γενεύης του 1949, που απαγορεύει τον εποικισμό σε κατεχόμενη περιοχή από την κατέχουσα χώρα.
2. Στην έκταση που ο εναγόμενος 1 (Δ. Χριστόφιας) τυχόν επικαλείται ή χρησιμοποιεί την ιδιότητά του ως Προέδρου της Δημοκρατίας για τις πιο πάνω ενέργειές του-
(ι) Δήλωση του Δικαστηρίου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Προέδρου αυτής παραβιάζει τα δικαιώματα των Ελλήνων Κυπρίων πολιτών κατά τρόπο ασυμβίβαστο με διεθνείς Συνθήκες για ανθρώπινα δικαιώματα και αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύουν το κυπριακό κράτος όπως αναφέρεται πιο πάνω.
(ιι) Γενικές αποζημιώσεις σύμφωνα με το άρθρο 172 του Συντάγματος εξού και η προσθήκη στην παρούσα αγωγή του εναγομένου 2 (Γενικού Εισαγγελέα).
3. Διάταγμα του Δικαστηρίου που να απαγορεύει στον εναγόμενο 1 υπό την ιδιότητά του ως συνομιλητή εκ μέρους των Ελλήνων Κυπρίων στις διακοινοτικές συνομιλίες ή/και σε εκπρόσωπο ή Αρχή της Δημοκρατίας ως ο εναγόμενος 1, από του να ενεργεί κατά τον πιο πάνω παράνομο τρόπο εις βάρος των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των εναγόντων Ελληνοκυπρίων πολιτών.
2. Οποιανδήποτε άλλη δίκαιη/ορθή θεραπεία ήθελε κρίνει πρέπουσα το Δικαστήριο».

Σχόλια εμού (της ιδίας):

1. Αν αθθυμούμαι καλά, η ΔΔΟ εσυμφωνήθην ως η πιο εφικτή τζιαι ενδεικνυόμενη λύση, με τες Συμφωνίες Κορυφής, παρόλον που ιστορικά είσιεν έρτει στο προσκήνιον πολλά πιο πριν (1958 με τες ιδέες Χάρτινγκ)

2. Τες Συμφωνίες Κορυφής έν τες εδιαπραγματεύτηκεν, εσυμφώνησεν τζιαι υπέγραψεν οποιοσδήποτε εν ζωή πολιτικός/ πρόεδρος της Κ.Δ

3. Η ΔΔΟ υπήρξεν ως βάση για τες συνομιλίες που ακολουθήσαν τες Συμφωνίες Κορυφής

4. Η ΔΔΟ εδιαπραγματεύτην ως βάση λύσης που ΟΥΛΛΟΥΣ τους Προέδρους/ όσους εκλεγήκαν/ επεράσαν που το αξίωμα του Προέδρου που τες Συμφωνίες Κορυφής ως σήμερα

5. Η ΔΔΟ αναφέρεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ που τότε τζιαι σε τούτα επιβεβαιώννεται ως συμφωνία σε κάθε διαπραγμάτευσην τζιαι σε κάθε επόμενο ψήφισμαν του ΟΗΕ

6. Έσιει σαράντα σχεδόν γρόνια που σιηζούμαστεν ότι θέλουμεν λύσην στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ - η "ευρωπαϊκή λύση", εν σχετικά τζιυνούρκον φρούτον αν συγκριθεί με τη ΔΔΟ

7. Ο εκάστοτε πρόεδρος της ΚΔ εν τζιαι διαπραγματευτής που τη θέσην του, της Ε/Κ πλευράς τζιαι συνομιλεί για το Κυπριακό

8. «η αγωγή στρέφεται εναντίον του κ. Χριστόφια ως συνομιλητή...."  - Γιατί η αγωγή, εν εκατατέθηκεν πριν 1, 2, 5, 10, 20 χρόνια;

9. Ακόμα τζι' αν δεκτώ ότι εν έκοψεν ο νους των εναγόντων πιο πριν να κινήσουν αγωγή, γιατί ένει στρέφεται εναντίον κάθε ζώντος τζιαι νεκρού διαπραγματευτή που εσυνομιλούσεν τζιαι προωθούσεν τη ΔΔΟ μέσα που την πολιτικήν που ακολούθησεν που τη θέσην που εκατείχεν; Άτε αν μεν' νναιν εναντίον τζιαι των νεκρών, τουλάχιστον των ζώντων διαπραγματευτών

10. "42 πρόσωπα, οι 3 από τους οποίους αντιπροσωπεύουν τρία διαφορετικά σωματεία με 300 μέλη το καθένα" - Που τα πόθθεν ως τα πόθθεν λλιόττερα που σιύλλια άτομα εκπροσωπούν 800 σιυλλιάες;! Αρωτήσαν τες τίποτε;! Οι 800.000 εκάμαν εκλογές τζιαι ανακηρύξαν τους τούτους εκπροσώπους τους; Οξά εν πιο δημοκρατικόν, όποιου καυλώσει να λαλεί ότι εκπροσωποί ούλλους τους υπόλοιπους, αλλά έν' ναιν δημοκρατικόν να εκπροσωπεί ο εκλελεγμένος Πρόεδρος - είτε μας αρέσκει, είτε έμμας αρέσκει η φάτσα, η καταγωγή, οι καταβολές, τα ελληνικά ή αγγλικά του; Εμέναν πάντως εν με αντιπροσωπεύκεται. Ούτε τζιαι τον κόσμον που έχω γυρώ μου! - Ξέρω το κάμνω κακές παρέες τζιαι παρασύρουμαι!

11. ".....διακοινοτικές συνομιλίες ...." - Για εν διεθνές πρόβλημαν, εισβολής τζιαι κατοχής;! Τωρά οι συνομιλίες εγινήκαν μόνο διακοινοτικές;! Ας σας το ελαλούσαν ήταν να ωρίεστε ότι υποβαθμίζει το. Τωρά; Τούτον έν΄νναι υποβάθμιση

12. "...Κίνηση για Ελευθερία και Δικαιοσύνη στην Κύπρο, ο Πάνος Ιωαννίδης, η Κλαίρη Αγγελίδου και ο Χάρης Φεραίος  ..."     -  "....Όλες οι εν λόγω προτάσεις είναι ασυμβίβαστες με την απαγόρευση φυλετικών διακρίσεων..."   - Ήνταμπων ρε κοπέλια;! Πριν δκυο γρόνια που εσυνάεστουν στον Άη Δεμέτε τζιαι εκαταφέρεστουν κατά κάθε κινούμενου μη-Ελληνορθόδοξου όντος, τούτον εν ήταν ασυμβίβαστων με την απαγόρευση φυλετικών διακρίσεων. Όππα, ομολογία! Μπράβο!

13.".... Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Σύμβαση της Γενεύης του 1949, που απαγορεύει τον εποικισμό σε κατεχόμενη περιοχή από την κατέχουσα χώρα....". - Μπράβο! Ανακαλύψεται τζιαι σεις την τασιηνόπιτταν! Εεεε, πέτε μου τζιαι μεν, τους έποικους εν ο Γριστόφκιας που τους φορτώννει μες τα παμπόρκα τζιαι φέρνει τους;! Την προεκλογικήν περίοδο μόλις πριν την εκλογή Ταλάτ, ο Ντεκτάς επολιτογραφούσεν σε ένα μισάωρο όποιον του εγούσταρεν. Τωρά εννά πάτε να τον έβρετε τζιαι τζιείνο για να του επιδώσετε αγωγήν;!

14. ".... είναι ασυμβίβαστες με διεθνείς Συνθήκες για ανθρώπινα δικαιώματα και αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ...." -  Τζιαι επειδή η Ε.Ε. εν καταλάβει, εν μιτσιά τζιαι εν κόφκει ο νους, ήρταν οι φωστήρες τζιαι σωτήρες των λαών να τη σώσουν, έννεν;! Μάνα μου, ρε, ήντα καλόψυσιοι που είσαστεν;! Να πω της Αντελίνας (όϊ της μπαλαρίνας, τη Jolie), αύριον που εννά πίννουμεν τον καφέ, να σας προτείνει τζιαι σας για πρεσβευτές της Unicef, καλό.

15."... ζητούμε αποζημιώσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία ....". Άσιοϊλέ! Εφτάσαμεν εις το παρασύνθημαν! Ο καυκάς εν για το πάπλωμαν, όϊ καλό! Τζιαι επειδή εκατάφερέν τα η Λοϊζίδου τζιαι Αριστείδου-Ξενίδη, λαλείτε, τζιείνες εν πιο έξυπνες που λλόου μας;! Φυσικά, όϊ! Συγκρίνεται, τωρά, ο Λουκής, με το γιο του Λέλλου;! Ο Λουκής μάνα μου, έκαμεν δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τζιαι εκατάφερέν, έθθα τα καταφέρει τωρά με μιαν αγωγούα εναντίουν μιου.... καφετζιή;! Ε τζιαι τωρά που ο καφετζιής επήεν να βάλει πάνω το μαγκάλι για καφέ στο Πράσινο Δεντρό, εν ευκαιρία, αφού εν έχουμεν τίποτε καλλύττερο να κάμουμεν, λαλείτε, εν σύρνουμεν μιαν αγωγή πάνω;!

Κοπέλια, μια αγωγούα της φισλάκκας, παίρνει γρόνια τζιαι ζαμάνια - αρωτάτε με τζιαι μεν. Τζι' ακόμαν τζι' αν υπήρχεν περίπτωση να την κερδίσετε, εν τζιαι σημαίνει ότι εννά ππέσουν τα ευρώ ως μάννα εξ' ουρανού - αρωτάτε τζιαι την Τιτίνα! Τζιαι να σας αρωτήσω, αν ο καφετζιής έν' νναιν υποψήφιος σε ένα γρόνο ή εν ηβκεί - άρα εν θα έσιει τζιαι βάσην η αγωγή σας αφού εν' θθαν διαπραγματευτής - η αγωγή εννά αλλάξει αντικείμενον, οξά ...;!

Έ ρε τζιαι να έσιει δίτζιον ο Λινός τζιαι ο Ζεπ!

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κόρη, έγραψες ολόκληρο κείμενο τζιαι το μόνο που βολοδέρνει μες στο νου μου, εν η λέξη φισλάκκα!!! Με καθήλωσες! Θέλω να μάθω την ετυμολογία της. Ξέρεις την; Φέρτε μου ένα λεξικό της κυπριακής τωρά!!!

Γιρλάντα

Anef_Oriwn είπε...

Γιρλάντα,

Έχω την εντύπωση ότι λαλούμεν ότι «εγίνην της φιshλάκκας», δηλ. κάτι σαν «της πουτάνας»!!!

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα ....τζιαι της Σμύρνης ..τζιαι του Σάλεμ είπε...

Γιρλάντα που τη μιαν η λέξη σημαίνει τούτον που αναφέρει ο Φούλλληηης πιο πάνω, που την άλλη σημαίνει "της πλάκας". Δκιαλέεις τζιαι παίρνεις! Τζι' αν με την εύρεις σε λεξικό, προσθέτεις την! :)

Πάρτε τζιαι μιαν εξέλιξην έτσι για να βρίσκεται:

http://www.gnomionline.com.cy/index.php?option=com_content&view=article&id=1222:idisi&catid=90:news&Itemid=297

Τη Πάρις εν την ιγλιτώννω! Ουφφού τζιαι εννά πρέπει να βαφτώ ξανθιά, τα βάλω επιθέματα τωρά που εν στο προσκήνιο τζιαι να κάμω τζιαι κάμποσες λιποαναρρωφήσεις! Πόσα έξαδα;!