Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Do 1 thing!

Το Σεπτέμβρη του 2010, το FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) εδημοσίευσεν την έκθεση "Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sports: The situation in Europe" . Ένα δίμηνο μετά το Συμβούλιο της Ευρώπης έτζιησεν παρόμοια θέματα με την έκθεσην "Sports’ Journalism, Discrimination & Diversity – Realities for the future…".  Συγκριμένα παραδείγματα για την Κύπρο, μπόρει να έβρει κανένας στη δουλειά του Νίκου Τριμικλινιώτης τζιαι της Κορίνας Δημητρίου με τες εκθέσεις για το FRA τζιαι το RAXEN ( Preventing racism, xenophobia and related intolerance in sport across the European Union, RAXEN Thematic Study on Cyprus)

Έν συνηθίζουμε να θωρούμεν που τες κυπριακές ομάδες να εκδηλώνουν ιδιαίτερες ευαισθησίες για το θέμα, πέραν που κανέναν παναϋρούϊν για να μειωθούν οι πόντοι ποινής. Σε αντίθεση με χώρες του εξωτερικού που φαίνεται να έχουν μιαν πιο ενεργή δράση, όπως εκστρατείες ολόκληρες για καταπολέμηση του ρατσισμού τζιαι των διακρίσεων π.χ. Show racism the red card ή τον τζιαιρό (πριν κάμποσα χρόνια) που οι παίχτες της Γιουβέντους εκτεθήκαν που τες αγριοφωνάρες τους (!!), τραουδώντας το Il mio canto libero (για μεν που τα πιο όμορφα τραούδκια για τ' αυκιά μου)

Ήνταλως, τα αθθυμήθηκα τούτα ούλλα; Έτο, είδα την πιο κάτω φωτογραφία τζιαι άρεσέ μου πολλά που είδα το τριφύλλι με το λογότυπο της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Ήβρα το πολλά όμορφο τζιαι υγιές. Ειδικά που στο πάνελ, εν τζιαι εκπρόσωπος που την νεοσύστατην οργάνωση αναγνωρισμένων προσφύγων στην Κύπρο.
Δεν υπάρχουν σχόλια: