Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Αμμά χάτε!

Εξεκίνησεν το in business με τες "αποκαλύψεις" τζιαι τες προτάσεις των τρώει-κανεί τζιαι ελάλουν εννά φτάσει ποττέ τζιαμέ που πρέπει να φτάσει; εννά φτάσει;

Έτο που έφτασεν

Tρόικα: Αυτά θέλει από τράπεζες (μέρος 3)

INBNews | 13/09/2012 

 
Σε συνέχεια των αποκαλύψεων για το προσχέδιο του μνημονίου που εισηγείται η τρόικα, παρουσιάζουμε και τις εισηγήσεις της, αναλυτικά, σε σχέση με τον τραπεζικό κλάδο.Η τρόικα κάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις για θέματα: ρευστότητας, κεφαλαίων, εποπτείας, ελέγχου χαρτοφυλακίων, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων από το κράτος. Α. ΡευστότηταΟι τράπεζες να:1. ενθαρρυνθούν να ενισχύσουν τις εξασφαλίσεις τους.
2. να καταθέτουν τριμηνιαία σχέδια χρηματοδότησης προς την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
3. διατηρούν τουλάχιστον στο 70% το δείκτη ρευστότητας σε ξένο νόμισμα και στο 20% για το ευρώ.Β. Restoring Adequate Capital Buffers1. Αύξηση του μίνιμουμ Core Tier 1 capital ratio από το τωρινό 8% σε 10% μέχρι το τέλος του 2013 και να το διατηρήσουν στο επίπεδο αυτό μέχρι και το τέλος του προγράμματος.
2. Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου να εισάγει δείκτη μόχλευσης, συνεπή με τον ορισμό που καθορίζεται από τη Βασιλεία ΙΙΙ μέχρι το τέλος του 2013.
3. Ενδεχόμενα μετατρέψιμα χρεόγραφα που εκδόθηκαν από τραπεζικούς οργανισμούς να μετατραπούν σε μετοχές πριν να αυτά λάβουν κρατική στήριξη. Γ. Due Diligence1. Να διεξαχθεί έρευνα από εξωτερικό σύμβουλο για την λογιστική και την οικονομική αποτίμηση της αξίας της Τράπεζας Κύπρου, της Λαϊκής Τράπεζας, της Ελληνικής, της Άλφα Τράπεζας (Κύπρου), της Eurobank (Cyprus) καθώς και σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα συνεργατικών ταμιευτηρίων που θα περιλαμβάνει και τις Ελληνικές εργασίες τους. Ο σκοπός της έρευνας είναι να καλύψει το 75% των ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού της ολότητας του Κυπριακού τραπεζικού συστήματος.
2. Η έκθεση αυτή θα εποπτεύεται από Επιτροπή που σε αυτή θα συμμετέχουν οι αρμόδιες Κυπριακές αρχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο σκοπός είναι να αρχίσει το due diligence τον Αύγουστο του 2012. Η Επιτροπή θα εξετάσει τα προκαταρτικά ευρήματα της έρευνας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2012 και τα τελικά ευρήματα θα είναι έτοιμα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.
3. Το Due Diligence Report θα είναι η βάση για stress tests που θα πραγματοποιηθούν για κάθε τράπεζα ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας ένα βασικό και ένα δυσμενή σενάριο. Τα αποτελέσματα αυτά θα υποδείξουν τις κεφαλαιουχικές ανάγκες κάθε τραπεζικού ιδρύματος, και μαζί με τις μεσοπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες κάθε τράπεζας ή συνεργατικού, οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2012, θα καθοριστούν μέχρι το τέλος του χρόνου οι κεφαλαιουχικές ανάγκες κάθε τράπεζας ξεχωριστά. Δ. Εποπτεία Τραπεζών και Συνεργατικών1. Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου ώστε οι τράπεζες να μπορούν να εκποιούν ακίνητα τα οποία έχουν ως εξασφαλίσεις για δάνεια που δεν εξυπηρετούνται σε μέγιστη περίοδο 1½ χρόνου.
2. Να αλλάξει ο ορισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και να θεωρούνται ως μη εξυπηρετούμενα αυτά τα οποία δεν εξυπηρετούνται για περίοδο 90 ημερών. Η αλλαγή αυτή θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου 2012.
3. Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου να δημιουργήσει ένα αρχείο με όλους τους δανειζόμενους από τις τράπεζες και τα συνεργατικά ιδρύματα ώστε να μπορούν να ελέγχουν νέες αιτήσεις για δάνεια και να συλλέγουν πληροφορίες για τους υποψήφιους δανειζόμενους.
4. Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου να υιοθετήσει ένα ενοποιημένο σύστημα (reporting system) για τις τράπεζες και τα συνεργατικά ιδρύματα μέχρι τον Ιούνιο 2013.
5. Τα συνεργατικά να εναρμονιστούν με τα πρότυπα των τραπεζών και η Κεντρική Τράπεζα να καταστεί ο μόνος επόπτης του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέχρι το τέλος του 2013. Ε. Εταιρία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων1. Οι αρχές να δημιουργήσουν την Εταιρία, η οποία να μπορεί να αποκτά δάνεια και ιδιαίτερα περιουσιακά στοιχεία τραπεζών στην Ελλάδα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κρατική στήριξη.
2. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να ανακτηθεί, και θα έχει τη δυνατότητα να εκδίδει χρεόγραφα τα οποία θα είναι εγγυημένα από το κράτος για να τα ανταλλάζει με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
3. Η εταιρία θα λειτουργεί με ειδική νομοθεσία η οποία θα υιοθετηθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2012. Ζ. Διαφάνεια1. Περισσότερη διαφάνεια σε σχέση με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και το νόμο περί χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
2. Ο Νόμος του 1992 για τα Διεθνή Εμπιστεύματα θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να ευθυγραμμιστεί με τα πρότυπα του Financial Action Task Force ώστε οι αρμόδιες αρχές να έχουν πρόσβαση σε ακριβείς και επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των εμπιστευμάτων. Το ίδιο να ισχύσει και για τους παροχείς υπηρεσιών (service providers).


Μα ήντα; Εν θωρώ ποσοστά "κόφκω" ποτζιεί ποδά; Ήντα μπου γίνεται δαμέ; Εν που εν καταλάβω, μάλλον

Ας το δούμεν με τρόπο που καταλάβω: το είδος του λόγου τζιαι οι επιλογές των λέξεων

- προτρέπονται
- ενθαρρύνονται
- να (προτρεπτική τζιαι τούτη)
- αοριστολογίες
- φιλολογίες
- @@@@@@λογίες

Τζιαι φορτώνω! Είμαι θετική τζιαι αισιόδοξη τζιαι με χαρά γεμάτη , ένα χαμόγελο που κάμνει για διαφήμισην οδοντόκρεμας- αλλά εν μπορώ ν'αγιάσω, πλέον!

Δεν αθθυμούμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που έβρισα δημοσίως

Τωρά;

Siktir et sistemi!

Αμμά χάτε τζιαι κανεί!

1 σχόλιο:

Anef_Oriwn είπε...

Αν είναι εύκολο, θα ‘θeλα να ξέρω τι σημαίνει το «sik»!