Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Αυτοσεβασμός και ελεύθερα σκεφτόμενα μωρά

Με τες γιορτές τζιαι τα τραπέζια, τες συνάξεις τζιαι το φάε-πιε, θωρούμε διάφορα. Τζιήνον που μου αρέσκει να παρατηρώ συνήθως εν πως γονιοί συνδέουνται τζιαι επικοινωνούν με τα μωρά τους. Εν εντυπωσιακή καμιά φορά η αναπαραγωγή τζιαι η αναπαραγωγή!

Εν θέλω τα μωρά μου στρατιωτούθκια! Σιχαίνουμε το! Θέλω τα ελεύθερα σκεφτόμενους ανθρώπους τζιαι με αυτοσεβασμό! Για να μπόρουν να θωρούν, να ερευνούν τζιαι να βάλλουν το νουν τους να δουλεύκει αυτόνομα (όσον τούτον εν δυνατόν) σεβόμενα τον εαυτόν τους τζιαι τους ανθρώπους γυρών τους! Τζιαι έτσι μεγαλώνω τα μωρά μου τζιαι τα μωρά που πέφτουν στα σιέρκα μου!

Εεε, εν συμβαίνει πάντα τούτον!!!! Ειδικά η σημερινή εμπειρία, εθύμισέ μου το πολλά!!!! Λαλεί τζιαι η φίλη η καλαμαρού "φλασιά!" Για την ακρίβεια, γαουρόπατσος για να επανέλθω στην πραγματικότητα!

Έννεν δυνατόν ρε κουμπάρε, να θωρείς το κοπελλούι σου να καταστρέφει ξένην περιουσία τζιαι να κατεβάζεις τζιαι τα μούτρα σου άμαν του λαλούν να δείξει σεβασμό!!!! Σκέφτου δηλαδή την αντίδρασην άμαν του εθυμώναν!!!! Έλεος!!!!!

Δεν αντέχω τα κακομαθημένα, αππωμένα κοπελλούθκια που οι γονιοί κάμνουν τους το δικόν τους αβασάνιστα, χωρίς να σκεφτούν συνέπειες τζιαι χωρίς να εξηγούν!

Αλόπως εν που κάτι τέθκοια που εβκήκαν παροιμίες σαν την "ότι κάμνεις βρίσκεις"!!!! Τζιαι πιστεύκω το πολλά τούτον! Θωρώ το συνέχειαν ομπρός μου! Τζιαι για να πω τζιαι την αλήθκειαν εύχομαι τζιαι καταρκούμαι με τούτον! Τζιαι μάγισσα ούσα πιάννουν τζιαι τα θκυό!

2 σχόλια:

ιων σκεπτικός είπε...

Σωστά όσα λέεις. Η σωστή διαπαιδαγώγηση ξεκινά από το σπίτι.

Μάγισσα, το φόντον που γράφεις τα σχόλιά σου, εν λλιον σκουρούδιν κόρη.

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα ....τζιαι της Σμύρνης ..τζιαι του Σάλεμ είπε...

Ευκαριστώ σε Ίων για το σχόλιο τζιαι την ανατροφοδότηση. Αρέσκει μου τούντο φόντον το σκουρούδιν που έρκετε σε αντίθεση με το ασπρούϊ των γραμμάτων. Εν σαν τη "μάχη του καλού τζιαι του κακού", της "εικόνας" τζιαι της "ουσίας" Να μεγαλώσω λλιον τα γράμματα τζιαι λαλείς μου αν δκιαβάζεται καλλίτερα. Άσε που είμαι λλίον αχάπαρη με την τεχνολογίαν - ούτε συνδέσεις ούτε βίντεο εν εκατάφερα ακόμα να βρω τρόπο να βάλλω!!!! :) Οπόταν δέχουμαι σχόλια τζιαι βοήθεια για να γίνουν αναρτήσεις πιο ευανάγνωστες!:)