Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Επιχείρηση ξικαθάρισμαν ....... εν εστέφθηκεν με πλήρην επιτυχίαν.... Παρόλον που τούτον ενόμιζα ως το τσακ.

Επήα σε ένα περιβαλλοντικό συνέδριο - τουλάχιστον με τούτην την εντύπωσην επήα πως ήταν να μάθω πεντ' έξι πράματα εφαρμόσιμα τζιαι πρακτικά. Άδραξα τζιαι την ευκαιρίαν τζιαι είπα να πνάσω τζιαι δκυο τρεις ημέρες γιατί τον τελευταίον τζιαιρόν επόνουν παντού, κάθε κύτταρον ακόμα τζιαι του νου μου.

Το συνέδριον όϊ πολλά επιτυχές, αφού είσιεν κάτι χημικούς που εσύρναν συνέχειαν κάτι τύπους τζιαι ενόμιζα ότι ήρτα που αλλον πλανήτην. Εν επήεν χαμένον τέλεια αφού ήβρα υλικόν που μπορεί να μπορήσω να το αξιοποιήσω κάποια φάση. Κάτι εφημερίδες για το θέμαν τζιαι κάτι περιοδικά εφανήκαν πιο χρήσιμα.

Τες υπόλοιπες μέρες, ήβρα καταφύγιο σε ένα χωρκούϊ στη μέσην του πούποτε πας τα βουνά - τζιαμέ που μεινίσκει η θκειά μου. Αν μεν ηξέρεις ότι εν τζιαμέ αλλόπως εν το βρίσκεις. Εν είσιεν ίντερνετ τζιαι για να πιάννουν σήμα στες τηλεοράσεις πιερώννει το χωρκό - η τοπική αρχή βασικά - κάτι έξτρα για να έσιει δορυφορική σύνδεσην αν εκατάλαβα καλά.

Εδούλευκα με το πάσο μου τζιαι με .... "ελεύθερον" ωράριον. Βασικά όποτε μου εκατέβαιννεν. Χωρίς να το καταλάβω εδούλευκα τον ίδιον σχεδόν αριθμόν ωρών ως συνήθως. Σε άλλον περιβάλλον πολλά πιο όμορφον. Βουνά πολλά γυρών. Κρυαδούα τόση όση μου αρέσκει, χωρίς πελλοαέρηες. Δεντρά πολλά, σκαρφαλλωμένα πας τους ρότσους - εν περίεργη η γεωλογία τζιαι η σύνθεση του εδάφους τζιαμέ. Φατσάρει νάκκον ηφαιστειογενές, νάκκον ροτσολόϊ, νάκκον κοτσιηνοχώματα. Εν το έψαξα πολλά γιατί επροτίμησα να το απολάυσω καλλύττερα. Χρώματα πολλά! Είσιε κάτι δεντρά που εμοιάζαν με σφένδαμοι που μου άρεσεν πολλά το χρώμα τζιαι το σχήμα των φύλλων τους. Εν επήα να κάτσω πουκάτω - όϊ για την κρυαδούαν αλλά εφοήθηκα ότι αν έππεφτεν κανέναν φύλλο πας τη κκελλέ μου ήταν να μεν το έβρω μες το κότσιηνο το μαλλί τζιαι εννά με πιαν στο αεροδρόμιον για μεταφοράν μη επιτρεπομένων ειδών ή ότι ήταν να ξεκινήσω να το καλλιεργώ τζιαι να κυκλοφορώ με τους κλώνους χωρίς να το καταλάβω!  Το καλόν εν ότι εκτός που τα δεντρά που εμοιάζαν με κότσιηνους σφένδαμους, είσιεν τζι'άλλα! Πολύχρωμα ούλλα. Ούλλα τα χρώματα του χρυσού τζιαι του κότζιηνου, του πράσινου τζιαι του καφεθκιού. Πολλύ χρώμα! Τζιαι πορτοκκαλλούϊ πολλύν! Μια πανδαισία που εν εβαρκούμουν να την απολαμβάννω.

Κάθε καλημέρα που ελάλουν, ακολούθαν ενας καταιγιδισμός πληροφοριών, ονομάτων, μύθων, ιστορίας, χρονολογιών. Εν τα εσυγκράτουν ούλλα γιατί είμαι αργή στην επεξεργασίαν που τη μια τζιαι ο νους μους εξακολούθαν να ξικαπνίζει που το φόρτωμαν που την άλλην, αλλά έμαθα πολλά. Τζιαι εμπόρησα να συνδέσω πολλά. Ακόμα τζιαι μέσα που τα καθημερινά πολιτισμικά σιοκ, με μεγαλύττερον τζιείνον της εξάρτησης που την εξάρτησην τζιαι την αυταρχικότηταν τζιαι την προσπάθειαν ελέγχου περιλαμβανομένου τζιαι του κοινωνικού! Ομολογώ ότι αντιστάθηκα σθεναρά στο γκραντ τουρ της επίδειξης του ποια είμαι, ήνταλως φαίνουμαι τζιαι ήντα μπου θέλω να πετύχω στη ζωή μου! - ειρήνη στον κόσμο! Τζιαι κυρίως να δει το χωρκόν πόσον "εξωτική" είμαι!!! Κατάρα που κουβαλώ όπου τζιαι να πάω! Τωρά με τα χρώματα τζιαι χαρακτηριστικά που ταιρκάζουν σχεδόν παντού εκτός που την Αφρικήν ήνταλως ταυτόχρονα θεωρούμαι τζιαι εξωτική μίσιημου, εν εκατάλαβα ποττέ, αλλά τέλωσπάντων!

Τες μέρες που είχα ρένταν τζιαι εχαχανίζαν οι πάντες γυρώ μου - η θκειά μου εκατούραν που το γέλιον, ήταν οι μέρες που ήμουν σε άρνησην τζιαι επροσπάθουν να μεν ησκέφτουμαι τα όσα έθελα να ξεκαθαρίσω τζιαι να καταλήξω σε μιαν απόφασην τζιαι σε έναν τέλος που θα σήμανεν μιαν τζιυνούρκαν αρκήν.

Τες ώρες που εχάννουμουν στο απύθμενον χάος των σκέψεών μου, εσκοτείνιαζα, εν εμίλουν τζιαι έβρισκα αφορμήν ότι εδούλευκα με αριθμούς τζιαι έθελα να συγκεντρωθώ. Ή αν ήμουν έξω για ποτό ότι εθώρουν γυρώ μου, απολάμβανα τη μουσική που άκουα - ευτυχώς που ήταν πράματα που εμπόρηα να τα ακούω τζιαι όϊ ττάμπα-ττούμπα!

Έφα μου σχεδόν μιαν εβτομάδα, για να μεν καταλήξω πούποτε σχεδόν τζιαι να το ανακαλύψω - μάλλον επιβεβαιώσω - άμαν ήρτα πίσω. Είδα τα ανθρωπούθκια όπως τα άφηκα - με λλίον παραπάνω βήχχα τζιαι ενθουσιασμόν που έβρεσιεν, την αυλή στο μαύρον της το χάλιν παντές τζιαι έλειπα γρόνια, τζιαι το πλύμμα στοιβασμένον. Εξεκίνησα, αμέσως, απόλυτα μηχανικά να κάμνω τα μιτσιά, καθημερινά που καταντούν αγγαρείες. Η μάμμα Μοργκάνα ανυπομονούσεν να μοιραστεί τη νέαν της περιπέτεια με την .... "ιμίσιη μου εξουσίαν" -  τούτη κάτι "μαειρεύκει" εθώρουν την να συνάει κάτι τζιυνούρκα υλικά, κατί κουτσουκούτες, κάτι ρίζες ποτζιεί ποδά, κάτι μαγγανεύκεται! Ο παπάς Μάγος του Οζ εξακολουθεί να παλιμπαιδίζει τζιαι με την "ιμίσιη μου εξουσίαν", τζιαι γεννικόττερα με την ... "εξουσίαν wannabe" τζιαι το σιειρόττερον είπεν εις τα αθρωπούθκια  που χώννει η μάμμα Μοργκάνα τες σιοκολάτες τζιαι εννά τες καθαρίσουν αυθημερόν!

Τζιαι μέσα που τες καθημερινές ... αγγαρείες, άρκεψα να θωρώ πίσω σε τούτες τες μέρες που φαντάζουν μάνι μάνι μακρυά. Τζιείνα που έθελα να "τελειώσω", εν εκατάφερα να τα τελειώσω, γιατί ανατραπήκαν μόλις ήρτα πίσω. Κλάμαν εν εφκαριστήθηκαν γιατί ήμουν συνέχεια με κόσμον, τζιαι εν εμπόρηα να αποφορτιστώ με τον τρόπον που είχα ανάγκην. Να τζιοιμηθώ .... τούτον εκατάφερά το!! Τζιαιρός ήταν! Που τη μια νιώθω παντές τζιαι εν έφυα ποττέ, που την άλλη νιώθω ότι αλλό ΄λίον εχρειάζουμουν τζιαι ήταν να τα καταφέρω, άρα έχω τζιαι το αύριο. Άμπα τζιαι το πράμαν θέλει αλλό λλίο χρόνο;! Άμπα τζιαι χρειάζεται να κάμω νάκκον παραπάνω επεξεργασίαν;! Άμπα τζιαι έκαμα πολλήν επεξεργασίαν τζιαι αντί για "ψιλοκομμένον" εφκήκε μου σούππα το πράμαν;!

Σύγχιση πολλή! Πάλε! Αλόπως, εννά πρέπει να μου βάλω χρονοδιάγραμμαν. ΑΥΣΤΗΡΟΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΝ!Υ.Γ. Γιλντιζούϊν - μεν ηξηχάσεις το Μεβλανά! Ούτε τζιαι τα ποιήματα που γυρεύκω!

12 σχόλια:

Anef_Oriwn είπε...

Μά(γ)ισσα,
Καλωσόρισες!

Τζιαι ελαλούν τζι’ εγιώ [του Εαυτού μου] μα που επήεν τζι’ εχαθηκεν τούτη η κορού; Που να ξέρω ξέρω ότι έπιαεν τα όρη τζιαι τα παραρά τζι’ εγίνην οιΚΩΛΟγήτρια! [Μια σύγχρονη έκδοση της καλογεριτικής]... Ίντα λαλείς να στείλουμε τζιαι τον Περτίτζιην τζιει κάτω [ya τζιει πάνω] να ησυχάσουμεν νάκκον που λλόου του;
Παρεμπιπτόντως οι σφένδαμοι ίνταμ ου ένι; Εν τζιαι κάτι το επικίνδυνον; Έχει τζιαι κόσμο που εν αχάπαρος που οιΚΩΛΟγικά, αν και νομίζω πως μερικά στοιχειώδη μαθήματα για το Περιβάλλον θα μπορούσα να ΣΟΥ κάμω τζι’ εγιώ [ας πούμε για την αποκατάσταση των σκυβαλότοπων!!!]... Τζιείνον που εν κατάλαβα είναι ίντα δουλειά έκαμνες τζιει πάνω τζιεί! Τζιαι γιατί εστράρφεις τόσο συγχυσμένη τζι’ αγχωμένη. Να ξέρεις πάντως ότι το κυπριακό εν τζιαι να το λύσουμε δίχα σου! Τζι’ ά(φ)ης τα «αμπα τζιαι...» τζιαι τ’ «αλόπως», τζιαι κανόνισ’ τα [όι όμως με κανόνιν] να πάμε [στου ... Ακατονόμαστου] για μεζέδες!!!

Τούτος ο «Μεβλανάς» κάτι μου θυμίζει. Κάποιο μαγικό φυλαχτό ήταν [που διάβασα σε κάποιο βιβλίο]...

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα ....τζιαι της Σμύρνης ..τζιαι του Σάλεμ είπε...

Φούλλλληηηηηη!!!! Καλημέρα! Τζιαι να έθελα να γινώ ... οιΚΩΛΟγήτρια, εν διαθέτω όπως το θωρώ τζιαι θεωρώ το βασικό προσόν που χρειάζεται!!!! Όσο για την .... καλογερικήν, ο παπάς μάγος του Οζ θα σου απάνταν ότι κάτι τέθκοιον μόνο σε μοναστήρι με καλοήρους θα εμπόρηεν να συμβεί για να τους ...... σκανδαλίζω! :)

Οι σφένδαμοι εν δεντρά που το φύλλον τους έσιει το η σημαία του Καναδά. Ενηξέρω ήνταλως τα λαλούν διαφορετικά.

Η αποκατάσταση του σκυβαλλότοπου άμπα τζι' εν αρκέψει αν μεν αλλάξουν δραστικά τα πράματα με τους κούσπους!

Ο Μεβλανά εν ο ιδρυτής του Σουφισμού - τζιείνοι οι δερβίσιδες που φακκούν γυρούς με άσπρα φουστανούδκια τζιαι φτάννουν σε έκστασην;; Να πάεις τες 18 του Νιόβρη στην ΚΙΣΑ, να σου εξηγήσει ο Αντώνης Χ'Κυριάκος, Οθωμανολόγος Ιστορικός, καλλίτερα.

Τον Περτίτζιην εν θα τον έστελλα πούποτε!!! Πόσους όμορφους τόπους να τον αφήκουμεν να καταστρέψει;;;!!! Αντροπή!

Οι μεζέδες του ΑΚΑΤΟΝΟΜΑΣΤΟΥ καρτερούν τζιαι εννά έσιει έξτρα περιποίησην!!! Καρτερά σε!

νεος είπε...

Συντρόφισσα, έβαλα σου τζιαι γω ένα welcome back μήνυμα αλλά εχάθηκεν!

νεος είπε...

Έπιασες τα βουνά ωστέ...
ΦΥ ΣΙ Ο ΛΟ ΓΗ ΚΟΤΑΤΟΝ!

(Λεκτική επαλήθευση: picra)

Τυχαίο...δε νομίζω!

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα ....τζιαι της Σμύρνης ..τζιαι του Σάλεμ είπε...

Φαντασιονέε μου φκαριστώ!

Με τούτα που θωρούν τα μπιρμπιλλωτά ματούθκια μου ήνταλως να μεν πιάω τα βουνά!!! :)

Είδες όμως το μήνυμα του σύμπαντος: σφένδαμος!!! :)

Disdaimona είπε...

άμπα τζαι το βουνό της κάθαρσης που γυρέφκεις εν μέσα σου;

ή εν κάτι πιο απλό; εν χωρείς τζιαμέ που εισαι; ξερεις εσύ που είσαι..

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα ....τζιαι της Σμύρνης ..τζιαι του Σάλεμ είπε...

Συμπεθθερά, σιερετώ σε! Το βουνό μου ήβρα το, έσιεις δίτζιον. Η ανάβασή του εν μπο'ν το θέμα. Τωρά κάθαρση.... τα εβλοημένα, εν τζιαι είμαι ο Διάσπορος! Σε έτσι επίπεδον συνειδητότητας εννά θέλω καμιά σιηλιά ζωές!!!

Disdaimona είπε...

εεμμ...όι μια χαρά εν η συνειδητοποίηση σου.:) αν ήβρες τζαι το βουνό, ππιιι μια χαρά!

πότε εν να πάμε για καμιά μπυρα με την γιρλάντα; σε κατηφόρα...:)

Anef_Oriwn είπε...

Χχαα! Μπύρες, χειμώνα καιρό!!! Μα τις λες συντρόφισσα DIS! Πολλή αστικούρα έππεσεν!!!
Τέτοια εποχή [και μάλιστα τώρα που με τις βροχές μύρισε και για τα καλά χειμώνας] πάει ΜΟΝΟ η Ζιβανία και μάλιστα με τους ανάλογους μεζέδες: Καραόλοι, μανιτάρκα του δάσους με τ’ αφκά, παστά, ζαλατίνα, λουκάνικα, παστουρμάς, κανένα αμπελοπούλιν(!), ή ας είναι τζιαι καμιά τζιήκλα ή κανένα λακτοκουντούριν! Ίντα, λαλεί ο ... Ακατονόμαστος(!), Μά(γ)ισσα;

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα ....τζιαι της Σμύρνης ..τζιαι του Σάλεμ είπε...

Ο Ακατονόμαστος βρίσκεται σε ισιώματα, κάμνει μας;;;!!!!

Φούλλληηη, καταφέρνω να διατηρώ τες καμπύλες μου χωρίς κρέας, οπόταν που τα πιο πάνω τα μανιτάρκα - κοτσιηνομανίταρα κατά προτίμησην πας στα κάρβουνα - εν πόμπα! Τ' άλλα ούλλα χαλάλι σας κοπέλια! :) Ναϊά μου, εσυνάφερες παστουρμάν τζιαι εβρώμισεν ο τόπος!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Κυρίες μου, είμαι μέσα για μπίρες όποτε θέλετε και άστε τον Άνεφ να λέει... Δις μου, φτάνει να μεν πιάμε εμείς τον κατήφορο :-)
Άτε, θα σας δω στον Ακατονόμαστο σύντομα με δώρα ή χωρίς, μάγισσα, αυτή τη φορα;

Γιρλάντα

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα ....τζιαι της Σμύρνης ..τζιαι του Σάλεμ είπε...

Γιρλάντα μου εννάν σουρπρίζ! :)