Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Γέλιον! :)


Πποστ τζιαι όποιος χρειάζεται γέλιον, δέτε δαμέ:)

http://www.youtube.com/watch?v=fWKgBBOm2HM

Εν παλιόν αλλά έσιει πολλύ γέλιο! :)

3 σχόλια:

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα ....τζιαι της Σμύρνης ..τζιαι του Σάλεμ είπε...

Τζιαι το κλασσικόν πλέον

Cypriot State of Mind

http://www.youtube.com/watch?v=bWYMk4LZep8

postbabylon είπε...

sto "fooumai ton kkoullan" efirtika!

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα ....τζιαι της Σμύρνης ..τζιαι του Σάλεμ είπε...

Μάνα μου εγίνεις η ζωντανή απόδειξη του ότι πέψεις λαμβάνεις!!! :) Έστειλα σου γέλιον τζιαι έφερες το πίσω!! :) Πέ το τζιαι στο λευκούδιν! :) Εν πετυχυμένον όντως! :)