Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Αφου έτσι ένει


Τες τελευταίες μέρες ήταν ούλλα πασανάκατα. Τούτην τη φορά όϊ μες το νου μου, μόνο στη ζωή μου.

Μες το νου μου ήταν "καθαρά" - όσον καθαρά μπορούν να ένουν με τούτα ούλλα που γίνουντα γυρώ μου. Άμαν ακούεις τους Μάγια να σου λαλούν ότι "τελειώννει ο κόσμος" όπως τον ηξέρεις να τους ακούεις. Όσοι εν ακούν ή έθθελουν να ακούν ....... ταφ λακ όπως λαλούν τζιαι στα κυπριακά!

Στη δουλειά, ο γκράντε κούσπος έπαθεν μετάλλαξην! Καλλίττερον πλάσμαν που μέναν εν έσιει! Τούτον ομπρός μου, φυσικά! Η φήμη μου μέσα που τα λόγια του, ταξιδεύκει ανά το παγκύπριο - Δαμέ πάω για διεθνήν καριέρα! Πιάννει με κόσμος, για να με αρωτήσει γιατί με φοάτε τούτος, τζιαι ήντα τόσο σοβαρόν έκαμεν για να σιέζει πάνω του ότι έννα του την κάτσω! Άλλην έννοια εν έχω! Ας πρόσεχε! Κάμνει φιλότιμες προσπάθειες να μου αποδείξει πόσον καλός ένει τζιαι πόσον τυχερός ένει που δουλεύκει μαζί μου - κόμα να καταλάβει ότι δουλεύκει για΄λλόου μου! Έκαμεν τζιαι μερικές απόπειρες να μου εμφυτεύσει το συγκεντροτισμό μου - εννοείται ανεπιτυχής, γιατί πλάσμαν που εν έσιει τες δικές του ανασφάλειες τζιαι ανάγκη επιβεβαίωσης λόγω ανεπάρκειας, ένει μπόρει να λειτουργήσει όπως τζιαι τζιείνος. Η μοναδική μου ένοια εν να με γύρω που υπερκόπωσην, γιατί η ένταση τζιαι οι άγριοι ρυθμοί συμβάλλουν στο να φκάλλων καπνούς τζιαι που τ΄αφκιά.

Προσωπικά τωρά..... έπειζα "τρίριζα" για λλίες μέρες. (Νναι Φούλλλληηηη, ΠΑΛΕ έχασες επεισόδια, αλλά πλέον εν υπάρχει λόγος για ριγουάϊντ! ) Εν μου εκόλλαν! Κάτι εν επήαιννεν καλά. Πολλή ....... έξαρση, ακατανόητη. Άτε τωρά. Πως να εξηγήσω ότι ελκύω ττοππουζόβορτους που την άκραν! Το πιο ωραίον ήταν η αποκάλυψη τζιαι ο τρόπος με τον οποίοιν εγίνειν. Πολλά όμορφα - χωρίς να κάμω τίποτε, να χαραμίσω ενέργειαν τζιαι φαιάν ουσίαν! Μια χαρά. Ηρεμήσαμεν τζιαι ποτζιεί.

Ο παπάς μάγος του Οζ αθθυμήθηκεν την παλιά πιπίλλαν ότι τον τζιαιρόν που με έκαμνεν επήεννεν για το γιο! Εφκήκα του εγιώ, τζιαι ως που ήμουν μωρό, εψιλομαράζοννεν. Ανακάλυψεν που μια φάσην τζιαι μετά ότι ήταν πολλά τυχερός γιατί η μαγισσούα του εφκήκεν "δύο σε έναν" - "Γιο έθελα μάνα μου;! Δαμέ εσού κάμνεις για δέκα γιους, τζιαι πέντε κόρες" - Συμπέρασμαν έννεν για "δύο σε έναν" που μιλούμεν. εν για "δεκαπέντε σε έναν"! Εξεκαθαρίσα μεν το τζιαι τούτον.

Τα ανθρωπούθκια καρτερούν σιόννια τζιαι θωρούν πάγον γυρώ μόνο. Εννοείται ότι πάλε θέλουν να κάμουν χιονάνθρωπον. Αμμέν εβαρκούμουν να σινάω έναν έναν μασκαραλλικκούϊν, ήταν να τους έπιαννα κάμποσιν πολυστερίνη να μάχουνται. Αλλά εν έχω ούτε ώρα, ούτε σθένος. Εννά περιοριστούμεν εις τες μάσκες - να κατασκευάζουμεν. Γιατί να φορούμεν, εν μας κάμνει. Έτσι προνόμοιον εν έχουμεν - επρολάβα μας άλλοι.

Η μάμμα Μοργκάνα, ανακάλυψεν αλλήν μια αρρώσκιαν που έσιει. Νομίζω ότι τούτη γενέκα εγεννήθην για να συμπληρώσει τα κενά στες ιατρικές εγκυκλοπαίδειες. Αφού κάθε φοράν που μου λαλεί για κάτι, πρέπει να κάμω έρευναν για να καταλάβω! Ούτε καν το συνάχιν, ένναιν συνάχιν για λλόου της. Φοούμαι ότι αν τρέξει η μούττη της, εννά διαρροή εγκεφαλικού υγρού που συμβαίνει μιά σε κάτι δεκάδες σιηλλίας αν όϊ εκατομμύρια. Τουλάχιστον, εβρέθην τζιαι τούτον. Εγιώ πιστεύκω ότι ούλλα της εν ψυχοσωματικά. Αμμέν το πιστεύκει η ίδια, τζιαι θέλει να χαπποπίννει που την άκραν εν τζιαι μπόρω να κάμω τίποτε, πέραν που να της πώ τη γνώμην μου. Που τζιαμέ τζιαι τζιει εννά κάμει μόνη της τες επιλογές της. Εν τζιαι σαν την κόρην της τα γέρημα: Ξεροτζιέφαλη!

Γενικώς το θέμαν το ημερών έν το πιο κάτω:Καλόν Πάσκαν!!! Ξέρω το εν άσχετον - Εν η πανσέληνος που φταίει!


Πάμεν πάρακατω. Πάμεν για τα ωραία!


........ Βαρκούες αρμενίζουν!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια: