Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Συγκριτικά - οι βελτιώσεις

Για να κωδικοποιήσω στο νου μου διαφορές που επέρχονται μεταξύ Σχεδίου Αννάν τζιαι περιγράμματος λύσης των Ε/Κ (τουλάχιστον ότι εδιέρευσεν, όπως εφιλτραρίστηκεν - έβαλεν το, ο νέος δαμέ ) ήβρα τον οδηγόν για τον πολίτη που είσιεν φκάλει το PRIO  το 2003, τζιαι είπα να ξεκινήσω να συγκρίνω με πλήρη συνειδητοποίηση ότι το έναν εν απλόν περίγραμμα ενώ ο άλλον ήταν λεπτομερές σχέδιο:

1. Η αρχή της μόνης τζιαι μιας ιθαγένειας, διεθνούς προσωπικότητας τζιαι κυριαρχίας παρουσιάζεται τζιαι στα δκυο. Εν θετικόν γιατί ακόμα τζιαι μετά που μιαν ουσιαστικά δεκαετίαν, μετά που τόσον καρκασιαλλίκκιν για δκυο κράτη τζιαι τόσους τυφώνες τζιαι θύελλες τούτον το στοιχείον επαρέμεινεν αλώβητον

2. Η ανεξαρτησία που διασφαλίζει ότι εν μπορεί να γίνει ένωση με άλλον κράτος, διχοτόμηση ή απόσχιση, παρουσιάζεται τζιαι στα δκυο. Θεωρώ το επίσης θετικό για το λόγον που αναφέρεται πιο πάνω στο σημείον 1

3. Τα κρατίδια/ συνιστώντα κράτη κατά το Ε/Κ περίγραμμα λύσης, όπως τζιαι σύμφωνα με το Αννάν μπορούν να έχουν εξωτερικές σχέσεις όσον αφορά στο εμπόριο και τον πολιτισμό, ενώ οι εξωτερικές σχέσεις και διπλωματία αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της ομόσπονδης δομής.

4. Η πιο σημαντική κατ' εμέ διαφοροποίηση, εν η εκ περιτροπής προεδρία συγκριτικά με το Προεδρικό Συμβούλιο των τέσσερις Ε/Κ τζιαι 2 Τ/Κ, με "υπηρεσία" 2:1 αντίστοιχα. Θεωρώ ότι εν πιο λειτουργικόν σίουρα, τζιαι ταυτόχρονα ριζώνει την πολιτικήν ισότηταν ακόμα παραπάνω πέρκι τζιαι εμπεδωθεί μιαν ώρα γληορόττερα

5. Ενώ τζιαι στες δκυο περιπτώσεις γίνεται αναφορά στην πλήρη αποστρατικοποίηση, στο Ε/Κ περίγραμμα λύσης ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ.

6. Στο Ε/Κ περίγραμμα λύσης, προτείνεται έναν FIR, άρα μια αρχή πολιτικής αεροπορίας με δκυο ACC (Κέντρα Ελέγχου). Εν ήβρα στο Οδηγόν για τους Πολίτες του Αννάν (PRIO, 2003) τίποτε για το FIR, εννά έρτει η ώρα που εννά το ψάξω παραπάνω. Σίουρα το έναν FIR τζιαι η μια αρχή πολιτικής αεροπορίας ενισχύουν τη μόνη διεθνήν προσωπικότηταν τηςομόσπονδης δομής.

7. Σύμφωνα με το Αννάν 54% περίπου θα επιστρέφαν υπό Ε/Κ διοίκηση (Το καθεστώς της περιουσίας στο Σχέδιο Αννάν: Οδηγός για τον Πολίτη, PRIO, 2003, σελ.4). Το Ε/Κ περίγραμμα λύσης φέρεται να προνοεί το 60%. Εεε 6% αύξηση υπό της συνθήκες τζιαι το πέρασμα του χρόνου εν' νναι τζιαι λλίον. Αν αθθυμούμαι καλά, η τελευταία βερσιόν του Αννάν ήταν 60%, επίσης, που εν θεωρώ ότι αναιρεί τη σημαντικότητα της διατήρησης του συγκεκριμένου ποσοστού.

8. Σίουρα το περιουσιακόν εν ένα θέμαν που τα πιο περίπλοκα λογω της αμεσότητας επηρεασμού γι' αυτό τζιαι υπάρχουν κωλύματα. Εν θα κάτσω δαμέ να αναλύω κάτι για το οποίο εν υπάρχουν πολλά στοιχεία. Όμως, αξίζει αναφοράς ότι στο Ε/Κ περίγραμμα λύσης ήδη γίνεται πλήρης αναγνώριση του δικαιώματος περιουσίας. Στο Αννάν τούτον είσιε να κάμει με το Συμβούλιο Περιουσιών με την υποβολή αιτήσεων τζιαι την αναγνώριση συμφέροντος σε επηρεαζόμενη περιουσία. Το ότι τίθεται το θέμαν ΕΠΙΛΟΓΗΣ θεωρώ το ως έναν πολλά σημαντικό θετικό βήμα, που εν φαίνεται να περιέχει γραφειοκρατίες τζιαι περιπλοκότητες όπως στην περίπτωση του Συμβουλίου Περιουσίων. Σε σχέσην με τούτον πολλά σημαντικόν εν τζιαι το ότι στο Ε/Κ περίγραμμα λύσης περιλαμβάνεται τζιαι δήλωση για "αποκατάσταση ΟΛΩΝ των Ε/Κ" είτε με ανταλλαγή, αποζημίωση ή αποκατάσταση. Τούτον απ' ότι θυμούμαι ήταν μεγάλον "αγκάθθι" για πολλύν κόσμον, το πιο πιθανό λόγω της περιπλοκότητας με την οποίαν επεριγράφετουν η διευθέτηση του περιουσιακού.

Σίουρα έσιει τζι' αλλά θέματα που περιλαμβάννουνται τζιαι θα μπορούσαν να τύχουν αναφοράς. Αν ππέσει στα σιέρκα μου το περίγραμμαν εννά επανέλθω. Διαφορετικά με τη φόρα που επήρα, άμαν εννά έρτει το σχέδιον εννά πιάω άδεια τζιαι να νυχτοξημερώννουμαι δαμέ να σχολιάζω ότι φτάσω, με μουσικήν υπόκρουσην όπως καλή ώρα.

Ίσσιαλλα!


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ναι Μάγισσα, ενδιαφέρουσα η σύγκριση με το Ανάν.
Καλύτερο ή χειρότερο όμως, είμαστε 8 χρόνια αργότερα - αν εννοείς τι εννοώ.
Strovoliotis.

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα ....τζιαι της Σμύρνης ..τζιαι του Σάλεμ είπε...

Στροβ σιερετώ,

εν είμαι σίουρη αν καταλάβω τι εννοείς, σίουρα ενδιαφέρει με ν'ακούσω.

Για μέναν ήταν σημαντικόν να κάμω τούτην τη σύγκριση για καλλίτερον ορθοπόδημα αλλά τζιαι για "επιβεβαίωσην του ριζώματος". Δηλαδή, αν τα πράματα φαίνεται να έχουν βελτίωσην σε κάποια σημεία για τα οποία σχετικά θετικός κόσμος είσιεν αντιστάσεις, μες το νου μου τούτο σημαίνει ότι τζιαι η ανταπόκριση έσιει παραπάνω πιθανότητες να θετική - τουλάχιστον παραπάνω θετική που το 24%.