Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Αντάν τζι'αρκέψαν οι κρυφοί ανέμοι τζιαι φυσούσαν ... τ'αηδόνια δεν σ'αφήνουνε να κοιμηθείς στις Πλάτρες

Κατ΄αρχήν ο τίτλος εν κλεψιμιός που την ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΑΤΗΝ Ελλάδα τζιαι αποτελούσεν τον τίτλον στη δημόσια συζήτηση που εδιοργάνωσεν η Πλατφόρμα Ε/Κ τζιαι Τ/Κ Εκπαιδευτικών Ενωμένη Κύπρος με θέμαν Γλώσσα και πολιτική: γλωσσικές εκδοχές και εξουσία στην Κύπρο. Στην συζήτηση ετεθήκαν ή εγίνειν προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα όπως:
  • Η γλώσσα εργαλείο καταπίεσης και χειραγώγησης;
  • Ποιοι περιφρονούν τα κυπριακά στην ε/κ και στην τ/κ κοινότητα;
  • Να διδάσκονται τα κυπριακά;
  • Γιατί απαγορευόταν η χρήση της κυπριακής στην τάξη μέχρι πρόσφατα;
  • Γιατί απαγορεύτηκε η χρήση της τ/κ ποικιλίας στην τουρκοκυπριακή βουλή;
  • Να γράφονται ή όχι τα κυπριακά;
  • Οι κυπριακές και οι “επίσημες” γλωσσικές ποικιλίες στη δημόσια σφαίρα
Ακουστήκαν πάραπολλά ενδιαφέροντα όϊ μόνο που άποψης εκπαίδευσης - τζιαι παιδείας φυσικά - αλλά τζιαι κάποια ιστορικά, ποιητικά, θεατρικά. Ούλλα όμορφα - για ν' αννοίξει νάκκον ο νους.  Ντα έμαθα τζιαι νέα έννοιαν: "ποικιλία" - εν έξερα ότι εν με τούν'το τρόπο που γίνεται αναφορά στα ε/κυπριακά τζιαι στα τ/κυπριακά.


Εγίνειν τζιαι κουβέντα για τες "τάσεις" εκπαιδευτικών να προωθούν ή να απαγορεύουν τη χρήση των κυπριακών (π.χ. Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας το 2002 ότι "θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν την κοινή ελληνική" τζιαι να ζητούν το ίδιο που τους μαθητές) . Τούτα εν εδιούσαν τζιαι πολλά .... ευχάριστη διάθεσην.


Λλίες μέρες υστερόττερα έππεσεν στα σιέρκα μου η πρόσκληση για την τελική γιορτή μιου δημοτικού πολλά δημιουργικό τζιαι άμεσα συνδεδεμένο με το θέμα της δημόσιας συζήτησης της Πλατφόρμας. Τη δασκάλαν εν την ηξέρω, όπως εν ηξέρω τζιαι ήντα δουλειάν κάμνει με τα μωρά. Αλλά έχοντας μιαν ιδέαν για το ήντα μπου επικρατεί στα σχολεία γεννικόττερα τζιαι σε κάποια σχολία ειδικόττερα, για τούτον το θέμα φκάλλω της το καπέλλον που εκατάφερεν τζιαι έκαμεν έτσι την τελική γιορτή διόντας τζιαι μάθημα γλώσσας, τζιαι μάθημαν ιστορίας τζιαι ιστορικής μνήμης μαζί με πολλά άλλα σε γονιούς τζιαι μωρά.


Πιο κάτω (κκόπυ πέϊστ) η πρόσκληση για απόλαυσην:


Προικοσύμφωνο πούγινε το 1803

"Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, της Παρθένου Μαρίας του Αποστόλου Βαρνάβα κιαι της Κοκώνας Μαριαννούς"
Προικοσύμφωνον της πρώτης κόρη μας της μεγάλης θυγατρός εμένα του Κωνσταντή της Μαρικκούς τζιαι της μακαρίτισσας της γεναίκας μου της Μαριτσούς, να πάρη νόμιμον άντραν της το Γιωρκάτζην του Πασκάλη τζιαι της καρκιάς όλην την ευχήν μας. Δεύτερον 4 κονίσματα το πρώτον σε ξύλον ούλον ζάρκα τζιαι χοντρόν δκυο δάκτυλα τζιαι τα τρία άλλα σε πευκόξυλον που στάσσει πίσσα που την μιαν μερκάν την απογιάτιστην. Τρία πουκάμισα, τα δκυό μιτσιά και τόναν μεάλον ως χαμαί, δκυο πορεσιανά τέλεια ατρύπητα τζιαι ολόγερα, δκυο μεσοφόρκα παστρικά σαπουνισμένα στον Πηδκιάν έναν ήμισυ ζευκάριν κλάτσες (την άλλην εώς να γίνη ο γάμος έσιει τζιαιρόν να την πλέξη), έναν φουστάνιν αλατζένον δίμητον τζιαι ριωτόν τζιαι άλλον ένα που αλατζιάν χρουματιστήν που την εψούμνισα εγώ ο Κωνσταντής της Μαρικκούς πρόπερσι που το παναϋριν της Εληάς δκυο παννιά (το έναν έσιει λίγες τρύπες αλλά ράβκουνται) για το καλορίζικον, δκυο ζευκάρκα παπούτσια (το έναν μισοσολισμένο εν έχει μήναν), 45 πήχες βρακοζώνιν που φυτίλλιν, τρεις κούβαρους νήμα 1671/2 πήχες, 25 ριάλια, 22 παράες τζιαι 3 άσπρα, δκυο μαείρισσες καλαωμένες τζιαι ένα τηάνιν αγάνωτον, δκυο καντήλες με φκιορούδκι, τέσσερα πιάτα βαθουλά το έναν ραϊσμένον, έναν μαστραππάν της μακαρίτισσας της στετές μου, έναν φεντζιάνιν, έναν κόσσιηνο τζιαι μιαν τατσιάν, έναν μιτσίν μαϊρισσούιν χωρίς καππάτζιν, έναν χαρτζόξυλον που ξύλον ζωντανόν, έναν λυχνάριν έναν στρώμα με στούππες τζιαι τρεις μπακάρηδες για να ράψουν αν θέλουν τζ' άλλον καλλίτερον, έναν κομματούιν χωράφιν ίσια με μιαν κυλίστραν ενός γαάρου, 2 όρνιθες μ' έναν πετεινάριν καννάουρον, μισήν οκκάν μακαρούνια του σιερκού (τζιαι αν προφτάσουμεν κάμνουμεν τους τζι' άλλα), 2 λίτρες λάϊν τζιαι 121/2 δρέμια χαλλούμιν, 40 κλωστές σκόρτους τζιαι δύο βάζους κουτρούβιον να τα μαλάξουν κάμποσοι τζιαι να κάμουν όλα θάλασσαν να τρών, να πίνουν, να γλεντούν όλον το σήμερον τζιαι το αύριον, γαμβρός, νύφη τζιαι όλα τα συμπεθερικά οι πιο κοντά γειτόνοι, όπως τζιαι η Κοκώνα η Μαριαννού η δασκάλα μας που γράφει αυτήν την προικοσυμφώναν. Αμήν
Μαρτυρικόν                                                              Ο πενθερός
Κοκώνα Μαριαννού                                          Κωνσταντής της Μαρικκούς
                                                                και η πενθερά τους η συγχωρεμένη
                                                                                       Μαριτσού

8/11/1803
 

2 σχόλια:

Anef_Oriwn είπε...

Μά(γ)ισσα,

Επρόλαβες με, gamoto!
Δες ξανά την (αντι)γραφή του προικοσύφφωνου!

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα είπε...

Είες είες! Η ταχύτητα ότι τζι'αν ένει!

Το προικοσύφφωνο να το ξαναδώ;;; Για να σου συντάξω τζιαι το δικό σου Φούλλλλληηηηη μου;! :) Κάτι χαλά στο φόρματ άμαν αναρτηθεί τζιαι νεκατώννουνται οι τελευταίες γραμμές. Άηκε να δω αν ημπορήσω να το συνορκιάσω