Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Όπως λαλούμεν: Φακκούμεν γυρών του μπάκαρι!

Οι εκλογές εν τελιώννουν ποττέ! Όϊ εν έσιει να κάμει ούτε με τον Κουλία μου (άλλως Κουλιούδη!), ούτε με τον Κολοκασίδην τζιαι τες διαγραφές τους που το ΔΗΚΟ! Νιώθω πολλά εγωίστρια σήμερα για να ασχοληθώ μαζίν τους τζιαι θα ασχοληθώ μόνον με την μικρότηταν του "εγώ" μου!

Είπα το ότι άλλαξα δουλειάν. Το τι πρέπει να γίνει τωρά σε σχέσην με τούτην τη νέα δουλειά, είναι να διανυθεί απόσταση μαραθωνίου σε χρόνο που διανύουνται τα 100 μέτρα. Τζιαι τζιει που παιδεύκουμε να τα φκάλω πέρα ή μάλλον να τα προλάβω, τζιαι ούλλα εν έτοιμα, οι μαστόροι τζιείνοι που υποστηρίζαν σθεναρά τες μεταρρυθμίσεις για να πάμεν μπροστά, έρκουνται πίσω τζιαι αναμασούν τα ίδια τζιαι τα ίδια.

Σήμερα, εφκάλαν με κάποιοι έξω που τα ρούχα μου! Βασικά ένας συγκεκριμμένος. Που τα νεύρα αλλό λλίον ήταν να αρκέψω να κλαίω. Ρε κουμπάρε, μα εν καταλάβεις ότι αμμέ γινεί το βήμαν έναν ένει μπόρεις να πάεις παρακάτω;!!! Εν καταλάβεις ότι αμμέ μάθεις να παρπατάς, ένει μπόρεις να βουρήσεις;! Τζιειντή κκελλέν ούλλην έσιεις την απλώς για να αυξάνεται το βάρος σου;! Γιατί για διακόσμηση, σίουρα εν' την έσιεις!

Λαλώ τους χρειάζεται καλωδίωση για να μπουν συστήματα, λαλού μου προχώρα τζιαι ύστερα ενώ ενηξέρουν που εν η πρίζα του κκοπιούτερ, έχουν τζια άποψη ήνταλως εννά το άψω! Εν κάμνουν το κόπο να δκιαβάσουν μια σελίδα της ατζέντας τζιαι θέλει μου τζιαι εγχειρίδιον για τον κόσμο. Εσού ρε κτηνόν που σε κόφτει τζιαι κρούζει σε μίσιημου θέλεις να σου τα δκιαβάζουν γιατί ούτε τούτον ενει ξορτώνεις, τζιαι κρίνεις τζιαι τον κόσμον ότι εν μαννός τζιαι θέλει να του εξηγάς τα πάντα τζιαι να τους έσιεις τζιαι λεξικόν;! Ε τζιαι πίου!!! Κάτσε τζιαι νάκκον τη μάππαν χαμέ! Εννά καταφέρεις να καταλάβεις ποια εν η μάππα;! Εν τζιήν' το στροντζυλόν το πράμαν που τζιηλά!

Ρε γαμώτο αφού μου αρέσκει η δουλειά μου! Αρέσκει μου να προχωρώ! Αρέσκει μου να αλλάσσω πράματα τζιαι να συμβάλλω στην εξέλιξήν τους, ήντα μπου μάσσιεσε τζιαι παίζεις μου τζιαι τον προοδευτικόν. Εν ηξέρω ήντα μπου να κάμω. Έτσι έρκεται μου, να του την πώ, τζι' όποιον πάρει ο χάρος! Τζιαι εν είμαι διατεθιμένη να με πάρει εμέναν ον χάρος!!!

Παίζει μου τζιαι τον γκόμενον το νομοταγήν, εν το κανεί το χάλιν του! Την ώρα που σινάει τους λεφτάες για να δεικτεί τζιαι να τους κάμει τα χαττήρκα, με νόμος με κανονισμός το νοιάζει. Έν έσιει! Τωρά εθίγικέν μου για 30 πόντους τοίχον! Ο γάρος! Προσβάλλω τζιαι τα καημένα τα κτηνά που εν μου φταίουν σε τίποτε!

Ναι, μα το θέμαν ποιον ένει?! Φυσικά η "μίζα"! Αν πάμεν με το γλήορον τον τρόπον γιατί η ανάγκη εν τόσον άμεση που έπρεπε να γίνουν τα πράματα πριν 3 γρόνια, έν θα κερδίσει τίποτε!!! Ενώ, αν προσπαθήσει να τα ττουμπάρει, νομίζει ότι εν να κερδίσει χρόνο για να μπορέσει να πιάει τη "μιζούαν" του! Yποστήριξην τζιαι πάνω που ούλλα η εικόνα!!! Ούλλοι εννά λαλούν "μα ήντα καλός τζιαι άξιος!"

Έχω του πολλά συνάμενα! Αν συνεχίσω να λαλώ εν τζιαι να σταματήσω! Έναν εν το σίουρον: ώσπου είμαι τζιαμέ εν πρόκειται να συναινέσω σε κάτι τέθκοιον! Δεν πρόκεται! Τωρά που τα είπα τζιαι εξεθύμανα, χρειάζεται να επιστρατέψω ούλλη τη συστηματικότηταν τζιαι μεθοδικότηταν που μπορεί να διαθέτω για να μεν υποστώ τέθκοιαν εξαχρείωσην. Ήνταλως, ένας κάμνει μιαν ομάδαν ανθρώπων να φαίνουνται ούλλοι σκάρτοι!

Ο Διάσπορος είπεν κάποια φάσην ότι άμα θωρεί κανένας με αγάπην, θωρεί διαφορετικά. Τούντον άθρωπον εν μπόρω να το δω με έτσι τρόπο. Τούτην τη στιγμήν ένει μπόρω να βρω τρόπον να δω τούντον άνθρωπον εκτός που καιροσκόπον, υστερόβουλο, καλοπερασάκια, γλοιώδη, τομαριστή!

Μετά που πόσους γυρούς γυρών του μπάκαρι αλλάζει η φορά του γυρού?!!! Σύμπαν, που είσαι;!!!! Φως που γυρίζεις;!!! Μόνον τη θολούραν του νου μου θωρώ!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: