Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Ο κούσπος, του κούσπου!

Είμαι ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΘΥΜΩΜΕΝΗ!!! Τόσον που εν ηξέρω, εν αθθυμούμαι αν υπήρξα ποττέ άλλοτε!!!

ΤΟΣΟ ΘΥΜΩΜΕΝΗ που δεν μπορεί να το συλλάβει ο νους του πλασμάτου! ΤΟΣΟΝ ΠΟΛΛΑ ΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΘΥΜΩΜΕΝΗ που μπορεί να μεν συγκρατηθώ τζιαι να κάμω καμιάν πελλάραν!

ΤΟΣΟΝ ΜΑ ΤΟΣΟΝ ΠΟΛΛΑ ΘΥΜΩΜΕΝΗ που θέλω να τα διπλώσω ΟΥΛΛΛΑ τζιαι να πιάω τα βουνά να έβρω την ηρεμία μου τη χαμένη.

ΤΟΣΟΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΘΥΜΩΜΕΝΗ που εν ηβρίσκω λόγια για να το περιγράψω! Φοούμαι μόνο να μέν ΚΑΜΩ κάτι για τούτον γιατί εν θαν για καλό - ούτε δικό μου ούτε κανενός άλλου. Φοούμαι ότι εννά πάρω πλάσματα στο λαιμό μου που αντί να τους ηκτίσουν αγάλματα όπως τζιείνον των Ρώσσων στο Μοναγρούλλι τζιαι να τα βάλουν στην μούττην του καμπαναρκού, προσπαθούν να τα μειώσουν τζιαι να τα ποδοπατήσουν! Για να φκουν οι φελλοί που πάνω που σκατόν τους!!!! Ούτε να ξιτιμάσω εν τα βρίσκω που ΤΟ ΘΥΜΟ που κουβαλώ τούντην ώρα.

Έννεν δυνατό ρε κουμπάρε, οι ΚΟΥΣΠΟΙ που να τους βάλεις να χωρίσουν δκυο γαδάρων άσιερα εννά τα φαν τζιαι να φήκουν τζιαι τα κτηνά νηστικά να προσπαθούν τόσο συστηματικά τζιαι επισταμένα να μειώσουν, τζιαι μάλιστα πίσω που τη ράσιην του άλλου γιατί εν έχουν τα κκότσια να τα πουν ομπρός του (μου σε τούτην την περίπτωσην)

ΤΑ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ που μόνον που μαριονέττες καταλάβουν! Τζιαι τζιείνον παίζεται! Που αισχροκερδούν, καταχρώνται, τζιαι χρησιμοποιούν την άγνοια του κόσμου για να φκάλουν κιάριν για προσωπικόν ώφελος.

Καλωσόρισες στον πραγματικόν κόσμον Μάγισσα, εννά μου πεις!

ΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΠΟΥ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ!!! ΕΝΝΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΜΑΘΑ ΝΑ ΖΙΩ ΤΟΣΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ!!!! ΕΝΝΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΙΩ ΤΟΥΤΟΣ!!!!!!

ΑΧΡΕΙΟΙ,  ΑΙΣΧΡΟΙ, ΓΛΟΙΩΔΕΙΣ!!!!!!!!!!!

2 σχόλια:

postbabylon είπε...

βαθκιές αναπνοές φου φου φου!
ποιος σε ενευρίασεν να του πέψω την κλίκκαν μου;!

Αντζιελοσιασμένη Μάγισσα ....τζιαι της Σμύρνης ..τζιαι του Σάλεμ είπε...

Ποστ, εν η "αίρεση" μου που φταίει - με οι βαθκιές αναπνοές εβοηθήσαν με το φΤου, φΤου!!! Εγιώ είμαι του μπετατίν τζιαι του ασυστάριστου βουτύρου, οπόταν άμαν τίθενται θέματα αρχής τζιαι ισοτιμίας εν σαν να μου φακκούν πας τη κκελλέ! Τωρά καταστρώνω το σχέδιον "εξόντωσης"!